Brusel odškodňuje za ruské embargo, na rad prídu aj mliečne a mäsové výrobky

peach
PHOTO: Ilustračné Flickr.

Ruské obmedzenie dovozu má veľký vplyv aj na európsky trh a produkty trhu. Skupina expertov sa preto stretla s odborníkmi z Európskej komisie, a tiež s odborníkmi z niektorých členských štátov aby prediskutovali ďalšie možnosti postupu a prehodnotili údaje týkajúce sa vplyvu tohto zákazu.

Mimoriadne opatrenia núdzovej podpory pre broskyne a nektárinky boli Komisiou oznámené 11. augusta. Komisia tiež uviedla, že dodatočné finančné prostriedky sú určené predovšetkým na bezplatnú distribúciu tých broskýň a nektáriniek, ktoré boli stiahnuté z trhu. Financie však budú zahŕňať aj iné úkony, napríklad ich kompostovanie. Rozpočet na tieto opatrenia predstavuje 29,7 miliónov eur, pričom 3 milióny sú určené na propagačné akcie. Peniaze budú pridelené Taliansku, Španielsku, Grécku a Francúzsku na základe ich ročnej produkcie.

Komisia tiež predložila návrh na mimoriadne opatrenia pre ovocie a zeleninu, ktoré sa kazia. Tento návrh bol oznámený 18. augusta. Väčšina členských štátov reagovala pozitívne na urýchlené opatrenia Komisie. Tiež sa diskutovalo o administratívnych opatreniach, ktoré by mali zabezpečiť čo najrýchlejšie zavedenie núdzových krokov do praxe a ich efektivitu. Komisia tiež trvala na tom, aby sa finančné prostriedky poskytnuté krajinám rozdelili na pomoc do viacerých sektorov.

Viac..  EK schválila slovenskú schému vo výške 20 miliónov eur na podporu potravinárov

V súčasnosti prebieha aj analýza údajov iných odvetví, na ktoré ruský zákaz dolieha. Komisia potvrdila, že v prípade potreby bude prijímať ďalšie núdzové opatrenia na podporu krízových oblastí trhu. Ďalšia schôdza výboru sa bude konať 28. augusta a zameria sa predovšetkým na trh mliečnych a mäsových výrobkov.

O vik

Odporúčame pozrieť

Europoslankyňa Miriam Lexmann: Ak občania vnímajú problém, treba sa ním zaoberať

Európsky parlament si od predsedníčky Európskej komisie vypočul správu o stave Únie, no reflektuje aj …

Consent choices