Čo prinieslo 10 rokov v EÚ poľnohospodárstvu na Slovensku?

agrokomplex
PHOTO: Ilustračné Flickr.

K príležitosti 10. výročia vstupu Slovenska do EÚ sa na Agrokomplexe v Nitre bilancovali pokroky a posuny, ktoré Slovensko dosiahlo, predovšetkým v poľnohospodárskom sektore.

Program pre rozvoj vidieka pomohol k modernizácii viac ako 1500 fariem. Tie využili možnosti EÚ na zmodernizovanie svojich priestorov. Ďalšie finančné prostriedky sa posunuli do znevýhodnených oblastí, na podporu poľnohospodárskej činnosti v horských oblastiach, tiež na ekologické poľnohospodárstvo, agroenviroment či podporu malých obcí. „Obava slovenských farmárov z veľkého európskeho trhu nebola úplne naplnená, pretože aj slovenskí farmári dokážu vyvážať. V porovnaní s rokmi pred vstupom do EÚ teraz Slovensko vyváža takmer štvornásobne viac potravín ako v rokoch 2002-2003,“ povedal Dušan Chrenek, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.

V rokoch 2014-2020 pôjde z EÚ minimálne 4,6 miliardy eur, z toho viac ako 3 miliardy na priame platby a viac ako 1,5 miliardy na rozvoj vidieka. Tieto peniaze by mali podporiť problémové oblasti na Slovensku ako sú klesajúca zamestnanosť, väčšia podpora mladých farmárov či spracovateľský priemysel.

Slovensko vstupom do Európskej únie prijalo aj Spoločnú poľnohospodársku politiku(SPP). Tá priniesla mnoho zmien. Došlo k stabilizácii základného príjmu farmárov. Tí teda mali určitú záruku, že dostanú priame platby na podporu svojho živobytia. Ďalej sa zvýšila dostupnosť úverov pre poľnohospodárske podniky, čo uľahčilo fungovanie niektorých fariem. V rámci druhého piliera SPP mala aj Slovenská republika možnosť čerpať finančné prostriedky predovšetkým na rozvoj vidieka, ale aj na také poľnohospodárske činnosti, ktoré sú šetrné k životnému prostrediu.

Viac..  EK schválila slovenskú schému pomoci 70 miliónov eur na podporu spracovateľov dobytka, potravín a nápojov

„Je pravda, že sa stále vyskytujú problémy, ktoré sa vyskytovali ešte pred vstupom do EÚ a pretrvávajú až dodnes. Problém priamych platieb je v tom, že podporné platby sa neudávajú v závislosti od produkcie farmárov. Tiež je stále rozdielna úroveň výšky priamych platieb medzi novými a starými členskými krajinami, ale aj zvýšenie dovozu poľnohospodárskych produktov, ktoré vytvára jednotný európsky trh,“ konštatuje Magdaléna Lacko – Bartošová, štátna tajomníčka Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

O vik

Odporúčame pozrieť

polnohospodarstvo

EK schválila strategický plán spoločnej poľnohospodárskej politiky

Európska komisia schválila strategické plány SPP Česka a Slovenska. Nová spoločná poľnohospodárska politika (SPP), ktorá …

Consent choices