Česi dostanú z fondov EÚ 22 miliárd eur. Majú napomôcť najmä rastu zamestnanosti

cesko
PHOTO: Ilustračné Flickr.

Európska komisia prijala „Dohodu o partnerstve“ s Českou republikou o využívaní štrukturálnych a investičných fondov pre rast a zamestnanosť v rokoch 2014-2020.

Česká republika má v rámci tejto dohody obdržať približne 22 miliárd eur, ktoré budú prerozdelené nasledovne:

  • 14,8 miliárd pre menej rozvinuté oblasti (celá krajina okrem Prahy)
  • 547 miliónov pre rozvinuté oblasti (Praha)
  • 6,3 miliárd v rámci Kohézneho Fondu
  • 340 miliónov pre Európsku územnú spoluprácu
  • 13, 6 milióna v rámci Iniciatívy zamestnanosti mládeže

Okrem toho tiež dostane 2 miliardy eur na rozvoj vidieka a 31 miliónov eur pre odvetvie rybolovu.

Investície EÚ majú pomôcť riešiť nezamestnanosť a zvýšiť konkurencieschopnosť a hospodársky rast prostredníctvom podpory inovácií, vzdelávania a odbornej prípravy v mestách aj na vidieku. Budú tiež podporovať podnikanie, boj proti sociálnemu vylúčeniu a pomáhať rozvíjať efektívne využiteľné zdroje šetrné k životnému prostrediu.

Johannes Hahn, komisár pre regionálnu politiku, komentoval prijatie dohody: „Dnes sme prijali zásadný investičný plán, ktorý predurčuje Českú republiku na cestu k zamestnanosti a rastu v najbližších 10 rokoch. Dohoda o partnerstve odráža spoločné odhodlanie EK a Českej republiky k čo najefektívnejšiemu využitiu finančných prostriedkov EÚ. Naša investícia musí byť strategická, zameraná na reálnu ekonomiku, udržateľný rast a investície do ľudí.“

Viac..  Spotrebitelia v eurozóne zvýšili inflačné očakávania

Komisár pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie, László Andor, zablahoželal Česku slovami: „Blahoželám Českej republike k finalizácii Dohody o partnerstve ako výsledku jeho intenzívnej spolupráce s Komisiou. Európsky sociálny fond (ESF) investuje v krajine viac ako 3,4 miliardy (z celkových 22 miliárd), aby pomohol k naplneniu stratégie Európa 2020, ktorej ciele sú zamestnanosť, vzdelávanie a redukcia chudoby.“

Všetky ostatné členské štáty Komisii tiež prezentujú svoje partnerské dohody. Ich schválenie bude nasledovať až po procese konzultácií.

O tib

Odporúčame pozrieť

Europoslankyňa Miriam Lexmann: Ak občania vnímajú problém, treba sa ním zaoberať

Európsky parlament si od predsedníčky Európskej komisie vypočul správu o stave Únie, no reflektuje aj …

Consent choices