Brusel prijíma nové pravidlá pri sporoch medzi štátmi a investormi

Spor
PHOTO: Ilustračné Flickr.

Únia prijala súbor pravidiel, určujúcich riadenie sporov medzi súkromnými investormi a vládami členských štátov. Komisár pre obchod Karel De Gucht v tom vidí zodpovednú a vyváženú politiku riešenia takýchto sporov. Hlavným cieľom má byť ochrana investičných záujmov.

Pravidlá určujú, kto najlepšie háji záujmy EÚ a členských štátov v prípade akéhokoľvek druhu sporov, ktoré sú medzi  vládou štátu a súkromným investorom. To má určiť víťaza sporu. Taktiež definujú presné zásady prideľovania kompenzácií a prípadných nákladov. Podľa komisariátu sa tak zaistí ochrana investícií, ktoré uskutočnia európske inštitúcie.

Tieto pravidlá sú už vo svete bežným mechanizmom na vyrovnanie sporov. Existuje už vyše 3 000 bilaterálnych zmlúv s medzinárodnou platnosťou, ktoré zahŕňajú ochranu investičných záujmov. Ich implementácia do Lisabonskej zmluvy zaistí ich bežné využívanie a transparentnejšiu politiku pri riadení sporov takýchto typov, myslí si komisár De Gucht.

Viac..  Komisia poslala X predbežné zistenia o porušení aktu o digitálnych službách

Pravidlá vstúpia do platnosti 17. septembra a budú sa vzťahovať len na aktuálne spory. Únia rokuje o rozšírení investičnej ochrany s Čínou a Mjanmarskom. Tiež s Kanadou, Indiou, Japonskom, Marokom a Singapurom, Thajskom a Vietnamom, s ktorými už pracuje na dohodách o voľnom obchode. Výnimkou sú Spojené štáty americké – Únia rokuje o samostatnej dohode TTIP.

O mve

Odporúčame pozrieť

infrastruktura

EÚ investuje 7 miliárd eur do udržateľnej, bezpečnej a inteligentnej dopravnej infraštruktúry

Komisia vybrala 134 dopravných projektov, ktoré získajú viac ako 7 miliárd EUR vo forme grantov EÚ z Nástroja na prepájanie Európy (NPE), …

Consent choices