Skúsenosti s prácou v zahraničí má pätina Slovákov

Niekto by najradšej prekročil hranice svojej domoviny len kvôli dovolenke, iní radi obúvajú „túlavé topánky“. A možnosť cestovať po svete je tak často aj dôležitým kritériom pri hľadaní zamestnania. Obyvatelia ktorých krajín najradšej cestujú za prácou či štúdiom do zahraničia? A v ktorých krajinách naopak nie je práca v zahraničí vôbec obľúbená? Odpovede priniesol prieskum Eurobarometer 417.

podiel obyvateľov, ktorí strávili nejaký časS prácou v zahraničí majú najviac skúseností Luxemburčania. Až 36 % z nich totiž uviedlo, že za hranicami svojej domoviny strávilo určitý čas práve kvôli pracovným povinnostiam. Kvôli práci okúsilo život v zahraničí aj 29 % Írov a približne štvrtina Švédov a Dánov.

V prípade občanov týchto krajín však určite nejde len o hľadanie si lepšie platenej práce. Dôvodom môže byť napríklad ochota ľudí cestovať za pracovnými skúsenosťami do zahraničia či politika tamojších spoločností orientovaná na vysielanie ľudí na takéto cesty. Dáni a Luxemburčania sú tými najlepšie zarábajúcimi obyvateľmi únie, ich priemerná hrubá mzda je približne 5 – násobne vyššia ako u nás“,hovorí Dana Vrabcová, analytička Poštovej banky. A na nízke mzdy sa nemôžu sťažovať ani Švédi. Platy v Írsku síce tiež nie sú najnižšie a väčšina Slovákov by takýto zárobok brala „všetkými desiatimi“, krajinu však trápi takmer 12 % – ná nezamestnanosť.

Najnižší podiel obyvateľov, ktorí majú skúsenosti s prácou v zahraničí, vykázali Grécko, Malta a taktiež Nemecko. Z týchto krajín vycestovala za prácou do zahraničia len približne desatina obyvateľov. Priemer za celú EÚ je na úrovni 16 %, a teda kvôli práci strávil určitý čas v zahraničí približne každý šiesty Európan.

Skúsenosti s prácou v zahraničí má takmer pätina Slovákov, čo je viac než priemer za celú európsku 28 – čku. Väčšina Slovákov pracujúcich v zahraničí si to pritom namierila hlavne do ostatných členských krajín EÚ. Slovensko trápi vysoká miera nezamestnanosti, pričom alarmujúca je hlavne nezamestnanosť mladých ľudí.

Viac..  Michal Wiezik: Konečne sa europarlament a Komisia dohodli ako zvýšiť podiel obnoviteľných zdrojov v EÚ

Chuť ľudí pracovať v zahraničí sa líši nielen podľa veku, ale aj vzdelania či pohlavia. Z hľadiska európskeho priemeru môžeme povedať, že najčastejšie cestujú za prácou do zahraničia vysokoškolsky vzdelaní muži vo veku do 39 rokov, ktorí sú podnikateľmi alebo zastávajú manažérske pozície.

Štúdium v zahraničí nie je na Slovensku ešte stále príliš rozšírené a za mnohými krajinami únie výrazne zaostávame. Skúsenosti so štúdiom za hranicami má totiž len 7 % Slovákov. Ani európsky priemer však nie je oveľa vyšší [8%]. Najvyšší podiel ľudí, ktorí študovali v zahraničí, vykázalo Luxembursko [až 44 %]. Nasledovali Cyprus, Švédsko či Dánsko [16 % až 22 %]. Na opačnom konci rebríčka sa nachádza Bulharsko, kde v zahraničí študovali len 2 % obyvateľov.
Vzdelávacie kurzy či stáže za hranicami domoviny sú populárne opäť hlavne v Luxembursku [29 % obyvateľov] a najmenej obľúbené v Bulharsku a Portugalsku [len 3 % občanov].

O red

Odporúčame pozrieť

Až približne štvrtina našincov zarábajúcich v cudzine pochádza z Prešovského kraja

Tento týždeň sa znova pozrieme na slovenský trh práce. Tomu sa v ostatnom období, ako už …

Consent choices