Európsky parlament schválil asociačnú dohodu s Ukrajinou

fotka dohodaEurópsky parlament v utorok schválil asociačnú dohodu medzi EÚ a Ukrajinou, ktorej súčasťou je prehĺbená a komplexná dohoda o zóne voľného obchodu (DCFTA). Dohoda, ktorú napoludnie ratifikoval aj ukrajinský parlament (Verchovna rada), potvrdzuje politické pridruženie a hospodársku integráciu krajiny s EÚ a zabezpečuje vzájomne voľný prístup na trh.

Poslanci asociačnú dohodu schválili pomerom hlasov 535 (za): 127 (proti): 35 (zdržalo sa hlasovania).

„Táto ratifikácia inštitucionalizuje európsku voľbu Ukrajiny a spája budúcnosť krajiny s EÚ. Ukrajinská spoločnosť zaplatila najvyššiu cenu za jej európske ašpirácie – smúti nad smrťou mnohých ľudí, trpí okupáciou svojich území zo strany Ruska a zažíva zhoršovanie ekonomických podmienok. Touto ratifikáciou posiela EÚ Ukrajine najsilnejší signál podpory, a to napriek poľutovaniahodnému návrhu na odloženie implementácie dohody,“ uviedol spravodajca uznesenia, poslanec Jacek Saryusz-Wolski (EPP, PL).

Dodal, že dohoda „nie je konečným cieľom vo vzťahoch EÚ a Ukrajiny“  a zdôraznil, že spoločná budúcnosť EÚ a Ukrajiny musí byť teraz chránená pred ruskou agresiou zavádzaním „stále silnejších sankcií až do momentu, keď budú náklady Ruska na udržanie jeho politiky privysoké.“

„Toto je historická chvíľa,“ vyhlásil predseda EP Martin Schulz vo svojom príhovore k poslancom v Štrasburgu a v Kyjeve, ktorí sa navzájom sledovali prostredníctvom videokonferencie. „Oba parlamenty sa slobodne rozhodli hlasovať o tejto dohode dnes v rovnakom čase. Toto je slobodná demokracia, opak riadenej demokracie. Európsky parlament vždy obhajoval územnú celistvosť a suverenitu Ukrajiny a bude ich obhajovať aj naďalej,“ dodal.

Tesne pred ratifikáciou dohody vo Verchovnej rade sa k dohode vyjadril aj ukrajinský prezident Petro Porošenko: „Ukrajinci obrátili rýchlik idúci na východ a dúfam, že to potvrdí aj dnešné hlasovanie. Naša synchronizovaná ratifikácia bude sviatkom nie len pre Ukrajinu, ale aj pre Európu, pretože bez Ukrajiny neexistuje zjednotená Európa.“

„Chcel by som sa poďakovať Európe za podporu, ktorú nám poskytuje v týchto ťažkých časoch. Zároveň chcem osloviť našu vládu – EÚ od nás na oplátku žiada jedinú vec – reformy. Žiadam Vás, aby ste ich v žiadnom prípade neodkladali,“ dodal prezident Porošenko

Dohoda v kocke

Asociačná dohoda sa zameriava na politické pridruženie, ako aj na voľný obchod medzi EÚ a Ukrajinou. Politická časť dohody približuje Ukrajinu o krok bližšie k EÚ. Otvára nové kanály pre politický dialóg a ustanovuje základné pravidlá pre spoluprácu napríklad v oblasti energetiky, dopravy a vzdelávania. Od Ukrajiny požaduje uskutočnenie reforiem, rešpektovanie demokratických princípov, ľudských práv a zásad právneho štátu.

Viac..  M. Lexmann k medzištátnej sťažnosti SR v prípade smrti Slováka Jozefa Chovanca v Belgicku

Dohoda tiež okrem iného umožňuje voľnejší pohyb pracovníkov a stanovuje ciele pre zavedenie bezvízového cestovného režimu medzi EÚ a Ukrajinou. Zosúlaďuje tiež regulačné systémy EÚ a Ukrajiny prostredníctvom detailného harmonogramu pre transpozíciu časti legislatívneho acquis EÚ do vnútroštátneho práva Ukrajiny.

Prehĺbená a komplexná dohoda o zóne voľného obchodu (DCFTA) výrazne integruje trhy EÚ a Ukrajiny prostredníctvom odstránenia dovozných ciel a zákazu ďalších obmedzení vzájomného obchodu. Stanovuje však aj určité výnimky a prechodné obdobia pre citlivé oblasti, čo sa dotkne napríklad obchodu s poľnohospodárskymi produktmi. Dohoda tiež čiastočne integruje trhy verejného obstarávania.

Účinnosť a predbežné vykonávanie dohody

Asociačná dohoda bude plne právne účinná až po jej ratifikácii všetkými 28 členskými štátmi EÚ, vykonávať sa však bude na základe dnešného hlasovania Európskeho parlamentu a ukrajinskej Verchovnej rady predbežne (presný dátum však musí potvrdiť Rada). Dohodu už ratifikovalo šesť štátov EÚ, ukončenie ratifikačného procesu vo všetkých členských štátoch však môže trvať niekoľko rokov.

„Dohodu o pridružení schvaľujeme v čase, keď je Ukrajina rozdelená vojnou. Trpia a zomierajú nevinné matky a deti, hladujú celé regióny juhovýchodnej Ukrajiny. Som presvedčená o tom, že nepodpísanie asociačnej dohody s Ukrajinou v novembri minulého roka k tomuto stavu len dopomohlo, preto dohodu o pridružení podporujem,“ uviedla poslankyňa Monika Smolková (S&D, SK).

Ustanovenia týkajúce sa vzájomného obchodu mali byť pôvodne uplatňované od 1. novembra 2014. Na základe dohody EÚ, Ukrajiny a Ruska z minulého týždňa (piatok, 12. septembra) bolo však predbežné uplatňovanie pravidiel vzájomného obchodu odložené na 31. decembra 2015.

Európska komisia bude podľa jej vyhlásení naďalej uplatňovať tzv. autonómne obchodné preferencie pre Ukrajinu, ktoré jednostranne otvárajú Ukrajine prístup na trh EÚ. Na rozhodnutie o predĺžení platnosti tohto preferenčného prístupu bude potrebný súhlas Európskeho parlamentu

O Redakcia

Odporúčame pozrieť

ovzdusie

Komisia víta predbežnú dohodu o čistejšom ovzduší v EÚ

Komisia víta predbežnú politickú dohodu medzi Európskym parlamentom a Radou o revidovanej smernici o kvalite okolitého …

Consent choices