Projekt EÚ hľadá prírodné náhrady za syntetiká

laboratorium
PHOTO: Ilustračné Flickr.

Projekt AGROCOS, ktorý financovala Európskou únia, má nájsť v rastlinnom svete prírodné náhrady za syntetické zložky, ktoré sa v súčasnosti používajú v kozmetických výrobkoch a v agrochemických výrobkoch – insekticídoch, herbicídoch a fungicídoch.

Analýzou prírodných molekúl, ktorá má pomôcť objaviť novú generáciu prírodných zložiek, chce projekt AGROCOS otvoriť cestu inovačným produktom v snahe rozptýliť obavy spotrebiteľov z vplyvu syntetických zložiek na ich zdravie a životné prostredie. Projekt zapadá do európskej stratégie prechodu na spoločnosť viac založenú na obnoviteľných a udržateľných biologických zdrojoch, ktoré uspokoja potreby spotrebiteľov a výrobného odvetvia.

Projekt sa skončí v septembri 2014, pričom výskumným pracovníkom sa doteraz podarilo identifikovať 30 sľubných molekúl. Tieto teraz testujú obchodní partneri konzorcia – grécka firma Korres, podnikajúca v oblasti prírodnej kozmetiky a nemecká firma BASF – jeden z najväčších svetových výrobcov chemikálií.

V súčasnosti Korres testuje päť molekúl s antioxidačnými vlastnosťami v kombinácii s ochranou pred ultrafialovým žiarením a inými zložkami na zabránenie nadmernej pigmentácie bežne známej ako starecké škvrny.

Firme sa podarilo vyrobiť zlúčeniny a štandardizované extrakty v pilotnej fáze. Na základe výskumu v rámci projektu AGROCOS chce Korres v nasledujúcich dvoch rokoch zaviesť nový rad výrobkov.

Vďaka projektu získala firma Korres prístup k širokej škále vedeckých poznatkov a k možným novým zložkám,uviedla v tejto súvislosti Lena Korres, riaditeľka firmy zodpovedná za rozvoj značky. „Projekt je pre nás úžasnou príležitosťou, pretože nám okrem konkrétnych zložiek poskytne aj rozsiahlu databázu zložiek, v ktorej budú podrobne uvedené výhody každej z nich i to, ako nám vedia pomôcť pri výrobe kozmetických výrobkov,“ dodala.

Firma BASF medzitým skúša insekticídne, fungicídne a herbicídne vlastnosti zlúčenín. Zvýšeným dopytom po biopotravinách vznikla naliehavá potreba vyvíjať prírodné pesticídy, ktoré sa môžu používať na plodinách označovaných ako „bio“. Prírodné náhrady pesticídov sú obyčajne menej toxické pre ľudí, pôdu a vo všeobecnosti aj pre životné prostredie. Väčšinou účinkujú len na cieľových škodcov a príbuzné organizmy bez toho, aby ohrozili iné živočíchy, ktoré s nimi prichádzajú do styku. Navyše majú tendenciu biologicky sa rozkladať.

Výskum v rámci projektu AGROCOS využíva tzv. „bioprospecting“, t. j. postup vyhľadávania významných zlúčenín v genetických kódoch živých druhov. Pre AGROCOS to znamená skúmať rastlinné molekuly a nájsť také, ktoré majú vhodné vlastnosti pre kozmetické výrobky alebo pesticídy.

Viac..  Europoslanci podporili plány na podporu využívania obnoviteľnej energie

Európska komisárka pre výskum, inovácie a vedu Máire Geoghegan-Quinn v tejto súvislosti uviedla: „Projekt AGROCOS je výborný príklad toho, ako dokáže finančná podpora zo zdrojov EÚ inšpirovať inovatívny výskum, ktorý na jednej strane zvyšuje konkurencieschopnosť, hospodársky rast a tvorbu pracovných miest v Európe a na strane druhej chráni zdravie ľudí a životné prostredie. V rámci nášho nového programu Horizont 2020 budeme aj naďalej investovať do takýchto druhov výskumu a inovácií.“

V rámci projektu AGROCOS došlo zároveň k vytvoreniu databázy s 3600 bioaktívnymi extraktmi, ktoré pochádzajú z približne 1800 druhov rastlín. Databázu budú môcť využívať aj ostatní výskumní pracovníci a obchodné firmy, aby v nej našli molekuly, ktoré môžu byť cenné pre výrobné odvetvie. Partner projektu – firma BRUKER Biospin so sídlom v Nemecku – hľadá možnosti komerčného využitia nástroja na identifikáciu známych prírodných zlúčenín v rastlinných extraktoch, ktorý bol vyvinutý počas projektu.

„Očakávame, že vďaka zdrojom, ktoré nám ponúka globálna biodiverzita, získame po skončení projektu nové zlúčeniny, ktoré bude možné použiť ako nové zložky v kozmetických výrobkoch,“ povedal koordinátor projektu Leandros Skaltsounis z Národnej a Kapodistrijskej univerzity v Aténach. „V oblasti agrochemikálií očakávame, že zlúčeniny, ktoré sa ukážu ako sľubné, budú východiskom pre rozvoj špecializovanejších agrochemických činidiel.“

O PROJEKTE

Projekt AGROCOS financovaný zo zdrojov EÚ vo výške 2,9 milióna EUR spája firmy Korres, BASF a BRUKER Biospin so šiestimi výskumnými strediskami a univerzitami z Francúzska, Grécka, Panamy, Švajčiarska a z Južnej Afriky.

O red

Consent choices