Európsky parlament
Európsky parlament, Štrasburg. PHOTO: redakcia/dub.

Neskutočné plytvanie! Dve sídla Európskeho parlamentu nás zbytočne stoja stovky miliónov EUR

Európsky parlament
Európsky parlament, Štrasburg. PHOTO: redakcia/dub.

V Európskom parlamente v Štrasburgu sa uskutočnilo stretnutie poslancov, ktorí plánujú podporiť počas svojho mandátu otvorenú diskusiu na tému ponechania iba jedného sídla Európskeho parlamentu. Táto snaha vychádza z kampane poslancov pod názvom Single Seat (Jedno sídlo) spustenej v roku 2010 s cieľom zabrániť zbytočnému míňaniu verejných prostriedkov na udržiavanie viacerých sídiel Európskeho parlamentu (Brusel, Štrasburg a Luxemburg). Single Seat je pro-európskou a pro-demokratickou kampaňou a zapájajú sa do nej poslanci všetkých politických skupín Európskeho parlamentu.

Za Slovensko sa do kampane rozhodli zapojiť europoslanci Richard Sulík (ALDE) a Ivan Štefanec (EPP). Z nedávno zverejnenej štúdie Európskeho dvora audítorov vyplýva, že ak by sa poslanci, ich asistenti a všetci administratívni pracovníci nemuseli sťahovať každý mesiac do Štrasburgu, ušetrilo by sa ročne až 114 miliónov Eur.

Je to viac peňazí, ako dávame na Slovensku na chod parlamentu, vlády a prezidentskej kancelárie dohromady.“ Jednorazová úspora z predaja budov by bola ďalších 660 miliónov eur. „Budovy v Štrasburgu sú nevyužívané 317 dní v roku, čo je nepochopiteľné plytvanie,“ konštatoval Sulík.

Keďže o sídle Európskeho parlamentu rozhodujú členské štáty v Zmluvách o EÚ, poslanci Európskeho parlamentu žiadajú právo rozhodovať o sídle a nákladoch na chod svojej vlastnej inštitúcie. Prvýkrát sa parlament dovolával svojich právomocí v súlade s článkom 48 Lisabonskej zmluvy prostredníctvom návrhu o zmene Zmluvy, kedy bola prijatá veľkou väčšinou poslancov správa FoxHäfner o umiestnení sídiel inštitúcií EÚ. Podporu tejto iniciatíve taktiež vyjadrilo 1,27 miliónov európskych voličov, ktorí podpísali petíciu za Jedno sídlo EP v Bruseli.

Viac..  Miriam Lexmann: Zmluvy o EÚ netreba meniť, tie existujúce sú dostatočné

Mojím cieľom je znižovať náklady inštitúcií, a teda i administratívne náklady Európskeho parlamentu. Jedno sídlo môže členským krajinám ušetriť desiatky miliónov Eur ročne. povedal Štefanec.

O red

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Digitálne produkty budú bezpečnejšie

Európsky parlament chce presadiť nový zákon o kybernetickej odolnosti. Mohlo by sa tak stať začiatkom …

Consent choices