Využite príležitosť, stáž v Európskom parlamente! Výdavky na ubytovanie a cestu hradené

Si absolventom vysokej školy, alebo študentom krátko pred jej absolvovaním?

Zaujímaš sa o verejné dianie a záleží Ti na budúcnosti Slovenska a Európskej únie?

Chceš získať cenné skúsenosti v kancelárii poslanca Európskeho parlamentu?

Tak táto ponuka je určená práve pre Teba! 

Prihlás sa na  stáž v bruselskej kancelárii poslanca Európskeho parlamentu Ivana Štefanca a budeš to možno Ty, kto strávi niekoľko týždňov v hlavnom meste EÚ.

Požiadavky

Ideálni kandidáti na absolvovanie stáže v kancelárii europoslanca Ivana Štefanca majú všeobecné znalosti o inštitúciách EÚ a spôsobe ich fungovania, sú pracovití, samostatní, tvoriví a učenliví, vedia si stanoviť priority a disponujú osobnou integritou.

Nevyhnutnou podmienkou absolvovania stáže je výborná znalosť anglického a/alebo francúzskeho jazyka. Uprednostnení sú kandidáti s vedomosťou oboch jazykov. Znalosť iných jazykov je výhodou.

Uchádzač zašle na posúdenie nasledovné dokumenty:

– štruktúrovaný životopis – v slovenskom a anglickom (prípadne francúzskom) jazyku s telefonickým kontaktom

– motivačný list – max. 1 A4 – v slovenskom a anglickom (prípadne francúzskom) jazyku

– jedno písomné odporúčanie – s kontaktom na odporúčajúceho (napríklad vyučujúci, alebo predchádzajúci zamestnávateľ)

Dokumenty zasielajte elektronicky na adresu: ivan.stefanec@europarl.europa.eu (do predmetu správy uviesť „Stáž“)

Výberový proces

Výberový proces je priebežný. Záujemcovia o stáž nie sú viazaní žiadnym termínom a prihlášku môžu poslať kedykoľvek. Vhodných kandidátov bude kancelária europoslanca informovať o ďalších krokoch a podmienkach výberového procesu e-mailom alebo telefonicky.

Viac..  Ivan Štefanec: Právo pýtať sa premiéra aj nepríjemné otázky majú všetci novinári

Náplň stáže

Stážista bude pracovať v bruselskej kancelárii Ivana Štefanca v pracovných dňoch počas celého obdobia trvania stáže (dĺžka stáže je predmetom dohody,  spravidla 1 mesiac). Počas tohoto obdobia bude aktívne participovať na plnení úloh vyplývajúcich z dennej agendy europoslanca a jeho kancelárie, spolupracovať s asistentmi europoslanca na príprave podkladov rôzneho charakteru  a aktívne a tvorivo sa zúčastňovať na činnosti Európskeho parlamentu.

Hradenie výdavkov

Stážista bude za svoju prácu dostávať odmenu pokrývajúcu náklady na ubytovanie a cestovné výdavky. Jej výška bude predmetom dohody.

Referencia

Po úspešnom ukončení bude stážistovi vystavený doklad o ukončení stáže s hodnotením jeho práce, ktorý predstavuje hodnotnú referenciu pri uchádzaní sa o ďalšie zamestnanie.

O tkl

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Digitálne produkty budú bezpečnejšie

Európsky parlament chce presadiť nový zákon o kybernetickej odolnosti. Mohlo by sa tak stať začiatkom …

Consent choices