Bude konečne zamestnanosť vyššia? EÚ spustila sieť verejných služieb zamestnanosti

Európska komisia
Európska komisia. PHOTO: Flickr.

Úloha verejných služieb zamestnanosti sa v súčasnosti vo väčšine členských štátov znovu definuje s cieľom premeniť ich na pružnejších, modernejších a lepšie zákaznícky orientovaných poskytovateľov služieb, ktorí uchádzačom o zamestnanie sprostredkujú voľné pracovné miesta a možnosti odbornej prípravy. Presne teraz je ten správny čas na posilnenie spolupráce medzi verejnými službami zamestnanosti, vďaka ktorej sa zoskupia a budú prinášať maximálny úžitok.

Moderné a účinné verejné služby zamestnanosti potrebujú vo väčšej miere spolupracovať so vzdelávacími inštitúciami a inštitúciami odbornej prípravy, podporovať synergiu so súkromným a inými aktérmi pracovného trhu, venovať väčšiu pozornosť potrebám zamestnávateľov a rozvoju zručností, ako aj rastúcemu využívaniu informačných a komunikačných technológií inteligentným spôsobom.

Od roku 1997 existovala neformálna európska skupina odborníkov z verejných služieb zamestnanosti, ktorá Komisii poskytovala informácie o otázkach zamestnanosti.

Nová sieť spája vnútroštátne verejné služby zamestnanosti, dáva im jasný status a vymedzuje úlohy. Tým sa uľahčí realizácia súčasných a budúcich opatrení týchto politík a zároveň sa zabezpečí, aby túto sieť uznali všetky inštitúcie a členské štáty.

Európska komisia víta oficiálne spustenie siete verejných služieb zamestnanosti, novej štruktúry spolupráce, ktorá pomôže členským štátom lepšie koordinovať ich politiky a opatrenia proti nezamestnanosti a posilní európsky rámec správy ekonomických záležitostí. Modernizácia podpory, ktorú mladým ľuďom poskytujú verejné služby zamestnanosti v členských štátoch, je dôležitá najmä pre praktickú realizáciu systému záruky pre mladých ľudí, ambicióznej reformy v celej EÚ, ktorá má za cieľ pomôcť všetkým ľuďom bez práce mladším ako 25 rokov nájsť si zamestnanie. Správna rada tejto novej siete sa dnes po prvýkrát stretáva v Bruseli.

Základom tejto novej iniciatívy je rozhodnutie Rady a Európskeho parlamentu maximalizovať efektivitu verejných služieb zamestnanosti formou užšej kooperácie prijaté v máji 2014 (pozri IP/13/544 a IP/14/545), spolu s balíkom pre zamestnanosť z roku 2012.

László Andor, komisár pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie, k tomu uviedol: „Dobre fungujúce a účinné verejné služby zamestnanosti sú nevyhnutným predpokladom na to, aby bol nezamestnaným z celej Európy umožnený rýchly prístup k pracovným príležitostiam a odbornému vzdelávaniu. Táto nová sieť prispeje k ich modernizácii a reforme v celej EÚ. Reformovať svoje verejné služby zamestnanosti potrebujú aj viaceré členské štáty, aby boli schopné úspešne realizovať systém záruk pre mladých ľudí a pomôcť mladým nezamestnaným alebo neaktívnym ľuďom získať prácu alebo odborné vzdelanie. Nová sieť vyšle ďalší výrazný signál, že Európa využíva na boj proti nezamestnanosti všetky dostupné nástroje.“

Táto nová štruktúra poskytne lepšie možnosti na porovnanie výkonnosti verejných služieb zamestnanosti na základe relevantných referenčných hodnôt, ako aj na identifikáciu osvedčených postupov a na zlepšenie spolupráce, a to aj prostredníctvom vzájomného vzdelávania a podpory partnerských programov pomoci. Jednou z bezprostredných úloh siete je výmena poznatkov a úspešných postupov týkajúcich sa realizácie systému záruky pre mladých ľudí, pretože väčšina verejných služieb zamestnanosti je pre túto zásadnú reformu určených ako vnútroštátne kontaktné miesta. V mnohých členských štátoch sa musí fungovanie verejných služieb zamestnanosti zlepšiť, aby sa pre mladých ľudí zabezpečilo primerane individualizované poradenstvo v oblasti pracovných príležitostí, vzdelávania a odbornej prípravy, ktoré bude vzhľadom na ich situáciu najrelevantnejšie a ktoré by malo vyústiť do konkrétnej pracovnej ponuky šitej na mieru danému uchádzačovi najneskôr do štyroch mesiacov.

Viac..  Aktivita v súkromnom sektore eurozóny klesla najprudšie takmer za tri roky

Nová sieť pomôže členským štátom lepšie vykonávať odporúčania pre jednotlivé krajiny týkajúce sa verejných služieb zamestnanosti, ktoré Rada vydala v rámci európskeho semestra. V roku 2014 dostalo takéto odporúčanie 11 krajín (Belgicko, Bulharsko, Chorvátsko, Česká republika, Maďarsko, Taliansko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko a Španielsko). Tvorcovia vnútroštátnych politík budú odborné znalosti tejto siete využívať na navrhovanie, vytváranie a vyhodnocovanie politík zamestnanosti.

Činnosti siete verejných služieb zamestnanosti riadi a usmerňuje jej správna rada, ktorá sa skladá z vyšších riadiacich pracovníkov verejných služieb zamestnanosti určených každým členským štátom a Komisiou.

Komisia už zriadila sekretariát na podporu a uľahčenie činnosti novej siete a zabezpečenie jej bezproblémového fungovania a relevantnosti politiky.

O ram

Odporúčame pozrieť

M. Wlachovský: Treba vysvetľovať verejnosti, že členstvo v EÚ a NATO nemá pre Slovensko alternatívu

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Miroslav Wlachovský vystúpil 13. septembra 2023 na konferencii …

Consent choices