Život na pobreží môže byť nebezpečný! Tieto projekty by mali pomôcť

dom
PHOTO: Flickr.

MICORE aj THESEUS boli výskumné projekty, ktoré získali finančné prostriedky Európskej únie v rámci siedmeho rámcového programu v oblasti výskumu a technického rozvoja(2007 – 2013). Na oboch projektoch spolupracovali univerzity a výskumné centrá. MICORE získal 3,5 milióna EUR z prostriedkov EÚ pre partnerov v deviatich krajinách EÚ (Belgicko, Bulharsko, Francúzsko, Holandsko, Poľsko, Portugalsko, Spojené kráľovstvo, Španielsko, Taliansko), kým THESEUS získal 6,5 milióna EUR z prostriedkov EÚ a zúčastnili sa na ňom partneri z 12 krajín EÚ (Belgicko, Bulharsko, Dánsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Lotyšsko, Nemecko, Poľsko, Spojené kráľovstvo, Španielsko, Taliansko) so svojimi partnermi z Ukrajiny, Ruska, Mexika, Číny, Taiwanu a USA.

Európska únia iniciovala 1. januára 2014 nový program financovania výskumu a inovácie pod názvom Horizont 2020. V nasledujúcich siedmich rokoch sa do výskumných a inovačných projektov zameraných na podporu konkurencieschopnosti európskeho hospodárstva a rozšírenie hraníc ľudského poznania investuje takmer 80 miliárd EUR. Rozpočet EÚ v oblasti výskumu je zameraný najmä na zlepšenie každodenného života v oblastiach ako ochrana zdravia a životného prostredia, doprava, potravinárstvo a energetika. Partnerstvá v oblasti výskumu s farmaceutickým, leteckým, automobilovým a elektronickým priemyselným odvetvím zároveň slúžia na podporu investícií zo strany súkromného sektora v záujme budúceho hospodárskeho rastu a vytvárania vysokokvalitných pracovných miest. Program Horizont 2020 bude ešte výraznejšie zameraný na pretavenie vynikajúcich nápadov na obchodovateľné výrobky, postupy a služby.

Pre väčšinu ľudí je miestnosť s výhľadom na morské pobrežie stelesnením luxusu. Keď však zúria búrky a hladina mora stúpa, takýto pohľad môže byť skôr desivý. Cieľom dvoch projektov financovaných EÚ je dohliadať na bezpečnosť ľudí a ich príbytkov. Ide o systém včasného varovania pred pobrežnými búrkami a tiež o systém, ktorý má pomôcť miestnym orgánom, staviteľom a developerom rozumne plánovať.

Pobrežné oblasti sú osobitne ohrozené povodňami, pričom s vplyvom vysokej hustoty obyvateľstva, erózie a zvyšujúcej sa hladiny morí v dôsledku zmeny klímy rastie aj pravdepodobnosť vysokej hladiny vody.

Škody však možno znížiť, ak sa obce a mestá vopred pripravia na nepriaznivé počasie a možnosť povodní, a ak sa povodňové riziko bude zohľadňovať pri projektovaní a výstavbe infraštruktúry a budov. Tu vstupujú do hry projekty MICORE a THESEUS.

V rámci projektu MICORE financovaného EÚ vznikol systém včasného varovania s využitím simulácie nebezpečenstiev spôsobených búrkovými vlnami, ktoré narúšajú pobrežia. Tento softvér je zameraný na zlepšenie metód predpovedania katastrof a reakcie na ne, čím sa zároveň zvyšuje bezpečnosť verejnosti.

Tento systém využíva otvorený zdrojový kód. Poskytuje informácie o stave vĺn a prílivu, ako aj podrobnejšie morfologické informácie o jednotlivých miestach od Ravenny v Stredozemnom mori po Varnu v Čiernom mori alebo od poľského pobrežia Baltského mora po belgické pobrežie Severného mora.

Viac..  EÚ na COP28 vyzýva na urýchlené znižovanie emisií a prechod na čistú energiu

V systéme je zahrnuté aj atlantické pobrežie južného Španielska (Cádiz) a Portugalska (Algarve), ako aj pobrežie Írskeho mora. Počas projektu, ktorý sa skončil v septembri 2011, boli zdarma sprístupnené online prototypy, ktoré poskytovali informácie v reálnom čase.

Koordinátor projektu Paolo Ciavola z univerzity v talianskej Ferrare vysvetlil, že systém včasného varovania je dostatočne pružný na to, aby sa mohol použiť v rozličných pobrežných oblastiach. Sme presvedčení, že prístup, ktorý sme vytvorili, možno použiť aj inde,“ povedal. Napríklad v Taliansku sme ho pôvodne skúšali na jednej pláži, no teraz ho aplikujeme už na 130 km v regióne Emilia-Romagna, kde miestne orgány podporili jeho zachovanie, čo znamená, že je jedným z najúspešnejších príkladov prenosu vedeckých znalostí ku konečným užívateľom. Spolupracujeme s geologickým ústavom Spojených štátov, ktorý uplatňuje podobný prístup v Kalifornii. Tento formát má teda široké uplatnenie.“

Niektorí bývalí projektoví partneri teraz spolupracujú v rámci projektu RISC-KIT , ktorý financuje EÚ, zameraného na skvalitnenie softvéru.

Usmernenie a poradenstvo

Pobrežné regióny Európy sú ohrozené záplavami rôznymi spôsobmi. Po preskúmaní vedeckých, sociálnych, hospodárskych a environmentálnych aspektov povodní, vznikol v rámci projektu THESEUS financovaného EÚ súbor usmernení a odporúčaní, ktoré pomôžu staviteľom a miestnym orgánom zachovať bezpečnosť domov a infraštruktúry bez ohľadu na geografické alebo fyzikálne vlastnosti regiónu.

Tento balík softvérových nástrojov zahŕňa systém na podporu pri rozhodovaní. Stačí, aby rozhodovacie orgány jednoducho zadali do systému podmienky, ktorým čelia. Potom je možné s pobrežnými komunitami definovať krátkodobé, strednodobé a dlhodobé účinky výstavby alebo rozvoja,“ uviedla koordinátorka projektu THESEUS Barbara Zanuttigh z univerzity v Bologni.

Príručka k projektu má pomôcť pobrežným riadiacim orgánom pri používaní metodiky projektu THESEUS a vybrať najlepšie možnosti zmiernenia zmeny klímy. K tomu patrí aj balík krátkych politických zhrnutí s cieľom pomôcť rozhodovacím orgánom identifikovať silné a slabé stránky existujúcich politík, ako aj kľúčové problémy, ktoré musia riešiť.

Európska komisárka pre výskum, inovácie a vedu Máire Geoghegan-Quinnová uviedla: „Každý rok trpia tisíce Európanov následkami povodní a pri pokračujúcej zmene klímy môže byť toto číslo v budúcnosti ešte vyššie. Výskum v EÚ financovaný v rámci programu Horizont 2020 pomáha chrániť občanov a hospodársky blahobyt Európy.“

O ram

Odporúčame pozrieť

sudnictvo

ESĽP: Klimatickí aktivisti zažalovali vlády v prípade klimatickej zmeny

Šesť osôb v stredu zažalovalo na Európskom súde pre ľudské práva (ESĽP) vlády 32 krajín …

Consent choices