Štefanec
Ivan Štefanec, europoslanec za SDKÚ-DS. PHOTO: redakcia/IŠ.

Europoslanec Štefanec: Vďaka TTIP by priemerná domácnosť mala mať 545 eur ročne k dobru

Štefanec
Ivan Štefanec, europoslanec za SDKÚ-DS. PHOTO: redakcia/IŠ.

Otváranie nových možností pre medzinárodný obchod a odstraňovanie bariér je vždy dobré. Dobré nielen pre segmenty ekonomiky, ktoré sa exportom a importom bezprostredne zaoberajú, ale sekundárne aj pre celé národné hospodárstvo a spoločnosť ako takú. Hlavnou podmienkou je, že takýto krok musí byť výhodný a férový pre obe zúčastnené strany.

Slovensko má s účasťou v zónach voľného obchodu pozitívnu skúsenosť. Už od svojho vzniku v roku 1993 sme boli členmi CEFTA (Stredoeurópskej zóny voľného obchodu), ktorá pomohla postkomunistickým štátom transformovať svoju ekonomiku a pripraviť ju na členstvo v spoločnom Európskom hospodárskom priestore a v Európskej únii.

Svetová ekonomika si však žije vlastným životom a trend posunu jej ťažiska mimo náš priestor, do juhovýchodnej Ázie a Južnej Ameriky je zreteľný už niekoľko rokov. Odpoveďou vyspelého sveta, bez toho aby znižoval svoje vysoké environmentálne, pracovnoprávne a bezpečnostné štandardy, môže byť len väčšia previazanosť a spolupráca medzi oboma brehmi severného Atlantiku.

Slovensko je výrazne proexportne orientovaná ekonomika. Hoci celkový objem slovenského vývozu do USA sa nedá porovnať s vývozom do susedných krajín, alebo Nemecka, má dlhodobo rastúcu tendenciu. Práve naše členstvo v Európskej únii a špecifiká nášho hospodárstva otvárajú možnosť, že Slovensko bude z uzatvorenia obchodnej dohody medzi EÚ a USA, známej ako TTIP osobitne profitovať.

Podľa odhadov renomovaného britského Centra pre výskum hospodárskej politiky (CEPR) a výskumov Podnikateľskej aliancie Slovenska by celkový prínos pre hospodárstvo EÚ mal predstavovať 119 miliárd eur ročne, čo v prepočte na priemernú domácnosť dáva 545 eur ročne k dobru. Čísla pre Slovensko vyznievajú ešte pozitívnejšie. Prínos pre ekonomiku zhruba 3,6 miliardy eur (1723 eur na priemernú domácnosť) znamená nárast HDP v priemere o 4% a vytvorenie takmer 28 000 nových pracovných miest. Využitie tohto potenciálu však závisí najmä od schopnosti slovenských vlád udržiavať konkurencieschopnosť a stabilitu ekonomiky.

Viac..  Katarína Roth Neveďalová: Nepodporila som návrh na zníženie priemyselných emisií, aj kvôli hovädziemu dobytku

Rokovania o TTIP začali v roku 2013. Zatiaľ prebehlo šesť kôl a dátum konečného podpisu dohody je zatiaľ neznámy. V Európskom parlamente prebiehajú na túto tému čoraz časté debaty a s blížiacim sa termínom podpisu budú určite ešte podrobnejšie. Aj to svedčí o tom, akú dôležitosť pripisujú obe strany dôkladnému prerokovaniu všetkých bodov, ktoré vyvolávajú spory, alebo ich úpravu namietajú konkrétne členské štáty EÚ. Už dnes je však jasné to, že vytvorenie silného ekonomického bloku od Kalifornie po našu východnú hranicu posunie nielen európske, ale aj slovenské hospodárstvo o obrovský krok vpred.

Komentár pripravil slovenský europoslanec, Ivan Štefanec.

O ram

Odporúčame pozrieť

zena

Ženy musia mať plnú kontrolu nad svojimi sexuálnymi a reprodukčnými právami

Europoslanci naliehajú na Radu, aby do Charty základných práv EÚ pridala sexuálnu a reprodukčnú zdravotnú …

Consent choices