Veľké finále Ceny občianskej spoločnosti! Kto si rozdelí 30 000 EUR?

henri malosse
Henri Malosse, predseda EHSV. PHOTO: Flickr.

ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj (ETP) je jedným z víťazov súťaže o Cenu pre občiansku spoločnosť za rok 2014

Zástupcovia ETP pocestujú do Bruselu, kde sa 16. októbra uskutoční veľké finále tejto súťaže a bude odhalené konečné umiestnenie víťazov, ktorí si prevezmú cenu z rúk predsedu EHSV Henriho Malossa.

Cena občianskej spoločnosti za rok 2014 je ocenením iniciatív, ktoré realizujú organizácie občianskej spoločnosti a jednotlivci s cieľom zlepšiť hospodárske a sociálne začlenenie Rómov. Celková hodnota ceny je 30 000 EUR a tieto prostriedky sa rozdelia medzi troch víťazov. ETP zo Slovenska je jedným z tohtoročných víťazov, ďalšími sú reverend archimandrita Athinagoras Loukataris z Grécka a IQ Roma servis z Českej republiky. Spomedzi 81 prihlášok z celej Európskej únie, ktoré boli EHSV doručené, vybrali štyria externí odborní porotcovia 8 do užšieho zoznamu kandidátov. Troch konečných víťazov vybrala porota zložená z predsedu EHSV, dvoch podpredsedov, predsedov troch skupín výboru a generálneho tajomníka. Poradie troch víťazov bude zverejnené na plenárnom zasadnutí EHSV, ktoré sa uskutoční 16. októbra 2014 v Bruseli. Veľké finále udeľovania Ceny pre občiansku spoločnosť bude možné sledovať naživo prostredníctvom internetového vysielania.

ETP pracuje s rómskymi komunitami na východnom Slovensku už viac ako 14 rokov. Prevádzkuje komunitné centrá, založené v spolupráci s miestnou samosprávou, a poskytuje sociálne služby pre znevýhodnené skupiny, najmä pre Rómov z osád. Projekt ETP s názvom „Budujeme nádej“, ktorý na cenu nominovali členovia EHSV Michal Pintér a Juraj Stern, upútal porotu Ceny pre občiansku spoločnosť tým, že novátorsky a kreatívne pristupuje k riešeniu problémov s bývaním, ktorým musia čeliť mladé rodiny s nízkymi príjmami z marginalizovaných rómskych komunít na Slovensku.

Viac..  Ceny REGIOSTARS za prelomové projekty financované EÚ za rok 2023 sú udelené

Program ponúka jedinečné a účinné riešenie pre rómske rodiny, ktoré nemajú dôstojné miesto pre život. Program „Budujeme nádej“ sa zameriava na najaktívnejších a najviac motivovaných Rómov z osád, ktorým sa potom poskytne pomoc pri výstavbe vlastných, legálne postavených domov. Program pomáha Rómom postaviť si domy vďaka vlastným úsporám a mikropôžičkám, ktoré musia do desiatich rokov splatiť. Domy sú postavené z recyklovaných materiálov, ktoré nepoškodzujú životné prostredie, pričom sa kladie dôraz na energeticky účinný dizajn. Tento systém dáva rómskym rodinám šancu niečo dosiahnuť, začleniť sa do spoločnosti a prispieť svojím dielom. Model programu „Budujeme nádej“ by mohli využiť aj iné organizácie v Európskej únii, a pomôcť tak aspoň niekoľkým zo státisícov rómskych rodín v celej Európe, ktoré žijú v skutočne nedôstojných podmienkach.

Cieľom Ceny pre občiansku spoločnosť, ktorú udeľuje Európsky hospodársky a sociálny výbor v Bruseli, je oceniť a povzbudiť iniciatívy s hmatateľnými výsledkami, ktoré rozvíjajú organizácie občianskej spoločnosti a jednotlivci a ktoré výrazne prispeli k propagácii európskej identity a integrácie. Hlavným cieľom je zvýšiť informovanosť o tom, ako môžu organizácie občianskej spoločnosti a jednotlivci prispieť k formovaniu európskej identity a občianstva takým spôsobom, aby sa tým posilnili spoločné hodnoty, ktoré sú pilierom európskej integrácie.

O ram

Odporúčame pozrieť

wiezik

Slovensko má potenciál využitia geotermálnej energie, tvrdí europoslanec Michal Wiezik

Na otázky o obnoviteľných zdrojoch priamo z Bruselu odpovedal poslanec Európskeho parlamentu Michal Wiezik (PS, …

Consent choices