Ivan Štefanec: Máme ambiciózny plán digitalizovať trh už v roku 2015

Ivan Štefanec. PHOTO: Flickr.
Ivan Štefanec. PHOTO: Flickr.

Ivan Štefanec, slovenský europoslanec, ktorý pracuje ako člen Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Svoje pole pôsobnosti zameral na digitálny trh, ale aj iniciatíve podpory mladých v získaní praxe a vzdelania.

 

Aký je váš pohľad na asociačnú dohodu medzi EÚ a Ukrajinou?

Asociačná dohoda je významným krokom pre stabilizáciu a pre nájdenie mierového riešenia. Najlepším spôsobom ako uhasiť vojnový oheň je pritiahnutie Ukrajiny k európskym štandardom. Z bezpečnostného aj z ekonomického hľadiska nechceme mať nestabilného suseda. Oceňujem slová prezidenta Porošenka, že asociačnú dohodu vidí ako najdôležitejší dokument hneď po vyhlásení nezávislosti Ukrajiny. Dôležité je aby sa dosiahli reformy, štrukturálne zmeny, ale aj spolupráca a vytvorenie zóny voľného obchodu.

Niektoré hlasy v parlamente hovoria, že ide o akési zrýchlenie prístupových rokovaní Ukrajiny do EÚ. Nie sú žiadne obavy z toho, že je to urýchlené?

Nemyslím si, že je to urýchlené. Všetko má svoje kroky. Asociačnú dohodu považujem predovšetkým za gesto z hľadiska EÚ, že je toto spoločenstvo otvorené a má záujem na spolupráci so svojím okolím. Teraz je na Ukrajine aby urobila štrukturálne zmeny, zmeny fungovania hospodárstva, zavedenie európskych štandardov, zavedenie princípov trhovej ekonomiky i zavedenie princípov právneho štátu.

Vraveli ste, že sa chcete venovať digitálnemu trhu. Ako by ste zhodnotili dva mesiace prípravy?

Teším sa na dokument, ktorý predloží Európska komisia, pretože posledné mesiace všetci čakali čo predloží nová Komisia. Cieľ je vybudovať spoločný digitálny trh čo najskôr. Komisia má ambiciózny plán pripraviť to už v roku 2015. Veľmi podporujem tieto plány, pretože vybudovanie spoločného digitálneho trhu považujem za dôležitý krok vpred pre celú Úniu. Na jednej strane potrebujeme odstraňovať prekážky na spoločnom trhu z hľadiska služieb. Na strane druhej ide digitalizácia tak rýchlo, že vytvorenie spoločného trhu môže pomôcť malým podnikateľom. Považujem to za jednu z kľúčových úloh Komisie na najbližšie obdobie.

Čo vo všeobecnosti znamená digitálny trh? Je to odvodené od vývoja techniky alebo sa vyvíja sám?

Z hľadiska spoločného trhu to znamená skôr odstránenie prekážok. Stále existujú umelé prekážky. Človek, ktorý chce kupovať cez internet by nemal byť obmedzený vo vlastnej krajine ale mal by mať možnosť kupovať na internete po celej Európe. Čím silnejšia bude konkurencia tým je pravdepodobnosť poklesu cien v internetových obchodoch väčšia. Podpora digitálneho trhu spočíva tiež v možnosti v prístupe k informáciám.

Znamená to aj prístup k informáciám vysokých inštitúcií ako napr. ministerstiev, ale aj podávanie žiadostí elektronicky a podobne?

Viac..  Poľsko reaguje na kroky Ukrajiny, zastavilo pre ňu dodávky zbraní

Presne tak. Aj čo sa týka prístupu k informáciám, ale aj zlepšeniu služieb alebo prístupu našich podnikateľov k verejnému obstarávaniu po celej Únii. Keď sa zlepší informovanosť a odstránia sa bariéry, budú mať naši občania viac možností, ktoré budú môcť využívať.

Aká čiastka z rozpočtu pripadá na digitálny trh?

Sú to témy, o ktorých sa bude hovoriť, pretože dochádza ku kráteniu prostriedkov. Je dôležité aby sa práve na digitalizácii tieto prostriedky nekrátili, ale naopak, aby nastal posun od prostriedkov, ktoré idú na spotrebu k tým čo idú na investície. Nechcel by som aby sa krátili prostriedky do IT služby a digitalizovanie trhu. Je to jeden z projektov, na ktoré bola vyčlenená čiastka 520 miliárd eur.

Čo bližšie by ste mi povedali o vašej iniciatíve podporiť  mladých a pomôcť im získavať prax?

Myslím si, že nezamestnanosť mladých je pre nás kľúčová otázka, pretože zhruba tretina ľudí do 25 rokov nemá prácu. Tento počet dramaticky v posledných rokoch narástol po celej Únii. Z môjho hľadiska sú tri veci, ktoré sú kľúčové pre zlepšenie zamestnanosti mladých. V prvom rade je to podpora aktivity znížením daňových a odvodových povinností mladých ľudí. Po druhé zabezpečenie duálneho vzdelávania z výchovno-vzdelávacieho procesu, teda aby mladí ľudia dostali možnosť využívať svoje poznatky v praxi. Cieľom je aby prišli na trh práce lepšie pripravení a získali tak väčšiu šancu zamestnať sa. Tretí krok je podpora mladých pri zakladaní nových podnikov, či už legislatívnou formou, znižovaním bariér, ale aj zlepšením prostriedkov financovania pre nové firmy, ktoré majú šancu uspieť.

Iniciatíva hovorí o financovaní start-upov. Hovorí sa aj o komunikácii s malými a strednými podnikateľmi či s veľkými organizáciami, ktoré ponúkajú samotnú prácu alebo spoluprácu na projektoch?

Áno, toto je práve tá cesta akou môžeme pomôcť. Nedá sa donekonečna dotovať pracovné miesta. Niektorí ľudia si myslia, že sa dá neustále vytvárať pracovné miesta len z peňazí daňových poplatníkov. Udržateľný spôsob je podporou aktivity, vzdelania, ale aj podporou rozvoja nových podnikov.

Ďakujeme za rozhovor, na otázky spravodajského portálu EuropskeNoviny.sk odpovedal europoslanec Ivan Štefanec.

O vik

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Cestovný ruch je šancou pre chudobné regióny Slovenska

Pred dvadsiatimi siedmymi rokmi sa Valné zhromaždenie Svetovej organizácie cestovného ruchu  rozhodlo ustanoviť 27. september …

Consent choices