Vylovíme si všetky ryby v baltskom mori? Komisia tvrdí, že to má pod kontrolou

Výlov šprotov. PHOTO: Flickr.
Výlov šprotov. PHOTO: Flickr.

Európska komisia po prvýkrát v rámci novej spoločnej rybárskej politiky navrhuje viacročný plán riadenia rybolovu pre Baltské more, ktorý sa vzťahuje na zásoby tresiek, sleďov a šprotov. Ide o prvý skutočný plán riadenia zmiešaného rybolovu a nahrádza plán riadenia na miestach dvoch populácií tresky. Cieľom je zvýšenie predvídateľnosti pre rybárov a zaistenie vysokých, stabilných a udržateľných úlovkov.

Plán zabezpečí udržateľné využívanie zásob v Baltskom mori, čo bude viesť k tomu, že odvetvie rybolovu sa stane stabilnejším a s výnosnejším. Pre rybárov to znamená jasnejšie a jednoduchšie pravidlá. Návrh ponecháva priestor členským štátom a zainteresovaným stranám, aby sami rozhodli o tom, ako čo najlepšie realizovať plán v ich pobrežných oblastiach.

„Tento plán pre Baltské more predstavuje to, čo sme sa snažili dosiahnuť, keď sme reformovali spoločnú rybársku politiku. Dáva silu regionálnym aktérom a namiesto každoročného plánovania pomáhajú dlhodobé plány zaistiť udržateľnosť rybích populácií v Baltskom mori a poskytujú spoľahlivý zdroj príjmov z rybolovu pre rybárov. Realizácia reformy politiky rybolovu je teraz v plnom prúde a ja sa už teraz teším na ďalšie plány prímorských oblastí, „ vyjadrila sa európska komisárka pre námorné záležitosti a rybné hospodárstvo, Maria Damanaki.

Viac..  Michal Wiezik: Prečo potrebujeme reformu národných parkov a prísnu ochranu prírody, časť druhá

Návrh Komisie sleduje vedecké stanovisko Vedeckého, technického a hospodárskeho výboru pre rybné hospodárstvo (STECF) a Medzinárodnej rady pre výskum mora (ICES).

O tib

Odporúčame pozrieť

Europoslankyňa Miriam Lexmann: Ak občania vnímajú problém, treba sa ním zaoberať

Európsky parlament si od predsedníčky Európskej komisie vypočul správu o stave Únie, no reflektuje aj …

Consent choices