Európska únia podporí výskum eboly sumou 24,4 milióna eur

ebola
PHOTO: Ilustračné Flickr.

Európska únia zohráva aktívnu úlohu už od vypuknutia krízy. Len samotná Európska komisia sa doteraz zaviazala uvoľniť 180 miliónov EUR na humanitárnu a rozvojovú pomoc krajinám postihnutým touto epidémiou. Tento svoj záväzok napĺňa tým, že postihnutým komunitám poskytuje okamžitú zdravotnú starostlivosť a vďaka rýchlej diagnostike a organizovaniu informačných kampaní o chorobe pomáha obmedziť šírenie epidémie. Okrem finančnej pomoci prispieva EÚ na boj proti epidémii aj tým, že do postihnutých oblastí vysiela odborníkov a koordinuje dodávky zásob a prípadnú evakuáciu.

Komisia už podporuje boj s ebolou finančnými prostriedkami zo siedmeho rámcového programu EÚ v oblasti výskumu a technického rozvoja (RP7). Peniaze sú určené na vývoj nových antivirotík, prepojenie laboratórií s vysokou úrovňou ochrany, na klinický manažment pacientov, predovšetkým v Európe, a na odstraňovanie etických, administratívnych, regulačných a logistických prekážok, ktoré bránia rýchlym výskumným riešeniam.

Európska komisia oznámila, že z rozpočtu EÚ uvoľní 24,4 milióna EUR, ktoré sú potrebné na urýchlený výskum eboly. Financovanie bude smerovať do piatich projektov – od rozsiahleho klinického skúšania potenciálnej vakcíny po testovanie existujúcich a nových látok na liečbu eboly. Prostriedky z programu EÚ v oblasti výskumu a inovácie Horizont 2020 budú uvoľnené v zrýchlenom konaní, aby sa s prácou na výskume začalo čo najskôr. Pokiaľ ide o spomínaný vývoj vakcín, liekov a diagnostických možností v prípade eboly a iných hemoragických ochorení, Komisia na ňom spolupracuje s podnikateľskou sférou v rámci iniciatívy pre inovačné lieky.

Predseda Európskej komisie José Manuel Barroso v tejto súvislosti vyhlásil: „V prípade eboly nám ide o čas, v ktorom musíme nájsť riešenie nielen na momentálny núdzový stav, ale aj z dlhodobého hľadiska. Preto som rád, že môžem oznámiť poskytnutie dodatočných finančných prostriedkov vo výške 24,4 milióna EUR, ktoré pomôžu urýchliť tie výskumy v oblasti vývoja vakcín a liečebných metód, ktoré dosahujú najlepšie výsledky.“

WHO zvolala do Ženevy medzinárodné spoločenstvo a jedným z najdôležitejších posolstiev tohto stretnutia je, že treba urýchliť výskum eboly“, dodala európska komisárka pre výskum, inovácie a vedu Máire Geoghegan-Quinnová.Na projektoch zameraných na boj s touto smrteľnou chorobou budú spolupracovať najlepší výskumní pracovníci so zástupcami podnikateľskej sféry.

Finančné prostriedky budú poskytnuté na základe návrhov jednotlivých vedeckých tímov z celej EÚ a z viacerých tretích krajín, ktoré posúdila nezávislá skupina odborníkov.

Viac..  V Európe rastie počet prípadov chorôb prenášaných komármi

Profesor Peter Piot, riaditeľ Londýnskej školy verejného lekárstva a tropických chorôb a zároveň jeden z objaviteľov eboly, reagoval na toto oznámenie slovami: „Vítam odhodlanie Komisie podporiť sériu klinických skúšaní a štúdií vírusu eboly ako formu európskeho príspevku k zastaveniu tejto krízovej situácie, ktorá si už vyžiadala životy mnohých ľudí.“

Komisia zároveň požiadala Partnerstvo európskych a rozvojových krajín v oblasti klinického skúšania, aby do svojho pracovného plánu zaradilo aj nové epidémie v Afrike, medzi ktoré ebola patrí. V nadchádzajúcich výzvach na predkladanie návrhov tak bude možné financovať klinické skúšanie liekov, vakcín a diagnostických možností aj z prostriedkov partnerstva.

Oznámenie Komisie prichádza v súvislosti s vrcholným zasadnutím, ktoré v Ženeve organizuje WHO a na ktorom sa zúčastňujú zástupcovia medzinárodného spoločenstva a podnikateľskej sféry. Cieľom zasadnutia je diskutovať o prístupe k vakcínam, ktoré budú vyvinuté v najbližšej budúcnosti, o financovaní kampaní vakcinácie a imunizácie, pri klinickom skúšaní zas o jeho príprave, výrobných kapacitách, regulácii a odškodnení v prípade nežiaducich účinkov.

O ram

Odporúčame pozrieť

veda, vyskum

Spoločnosti EÚ v roku 2022 zdvojnásobili rast investícií do výskumu a vývoja

Podľa hodnotiacej tabuľky investícií EÚ do priemyselného výskumu a vývoja z roku 2023 európsky priemysel v roku 2022 výrazne …

Consent choices