Karel De Gucht. PHOTO: © European Union 2014

EÚ zastavila prešetrovanie obchodu čínskych telekomunikácií

Karel De Gucht. PHOTO: © European Union 2014
Karel De Gucht. PHOTO: © European Union 2014

Intenzívne rokovania medzi Európskou úniou a čínskou vládou boli uzavreté zmierom vo veci vyšetrovania ochrany obchodu čínskych telekomunikácií. Komisia prijala oficiálne rozhodnutie, že už nepovažuje za potrebné pokračovať vo vyšetrovaní.

Rokovania vyvrcholili 18.októbra v Spoločnom výbore EÚ a Číny. Predsedom bol komisár Karel De Gucht a minister obchodu Gao Hucheng. Stretnutia Spoločného výboru sú pravidelnou akciou, ktorá potvrdzuje dôležitosť, akú obidve strany pripisujú ich obchodným vzťahom. Na summite sa hovorilo aj o niektorých otázkach bilaterálnej obchodnej agendy. Poukázali predovšetkým na zameranie na oblasti, v ktorých môžu byť vzťahy posilnené investíciami a spoluprácou na významných multilaterálnych a viacstranných projektoch.

Pokiaľ ide o telekomunikácie, medzi hlavné body patrí:

  • Tasking nezávislého orgánu s monitorovaním čínskych a európskych trhov telekomunikačnou sieťou
  • Zabezpečenie prístupu k príslušným čínskym normalizačným organizáciám pre európske spoločnosti bez diskriminácie
  • Rovnaké zaobchádzanie s firmami, ktoré sa uchádzajú o verejne financované výskumné a vývojové projekty
  • EÚ a Čína budú tiež presadzovať prácu Medzinárodnej pracovnej skupiny pre vývozné úvery, ktorých cieľom je prijať sektorové a horizontálne disciplíny

Európsky komisár pre obchod Karel De Gucht uviedol: „Som rád, že EÚ a Čína vyriešila problém telekomunikácií. EÚ sleduje každú príležitosť vyrovnať hracie pole pre naše firmy, tým, že sa spojí s našimi strategickými partnermi, vrátane Číny. Obavy, ktoré nás viedli k začatiu prípadu vlani v máji, môžu byť v súčasnosti riešené systematicky a pravidelnými dialógmi medzi oboma stranami v prospech nášho priemyslu.“

Z procesného hľadiska  sa posledné stretnutie týkalo rozhodnutí z 15.mája 2013, ktoré hovorilo o antidumpingu týkajúceho sa dovozu mobilných telekomunikačných sietí a ich prvkov z Číny. 27.marca 2014 Komisia zrušila časť týkajúcu sa antidumpingového prešetrovania. Spoločne tieto vyšetrovania znamenajú, že vyšetrovanie mobilných telekomunikačných sietí z Číny nebude pokračovať.

Viac..  Ženy musia mať plnú kontrolu nad svojimi sexuálnymi a reprodukčnými právami

O vik

Odporúčame pozrieť

Peking kritizuje EK za vyšetrovanie čínskych výrobcov veterných turbín

Čína vyjadrila znepokojenie nad rozhodnutím Európskej komisie (EK), ktorá začala vyšetrovanie čínskych výrobcov veterných turbín. …

Consent choices