Rozpočet 2015: do čoho Európsky parlament plánuje investovať?  

Európsky parlament
Európsky parlament, Štrasburg. PHOTO: Flickr.

Členské štáty musia na realizáciu svojich politických sľubov v oblasti podpory rastu a zamestnanosti, výskumu a rozvoja, ako aj zahraničných aktivít EÚ, poskytnúť dostatok finančných prostriedkov, uvádza sa v stredu schválenom uznesení, ktorým poslanci odmietli Radou presadzované škrty v rozpočte EÚ na rok 2015. Základným predpokladom pre dosiahnutie dohody na budúcoročnom rozpočte je pre Parlament vyrovnanie aspoň časti pohľadávok za rok 2014.

Parlament zvýšil záväzky EÚ v roku 2015 na úroveň 146.380,9 milióna eur. Platobné rozpočtové prostriedky, ktoré slúžia na úhradu minulých záväzkov Únie, poslanci zvýšili na 146.416,5 milióna eur. Plénum schválilo pozíciu EP k návrhu budúcoročného rozpočtu pomerom hlasov 464 (za): 186 (proti): 46 (zdržalo sa hlasovania).

„Rozpočet EÚ, ktorý tvorí jediné percento hrubého národného dôchodku EÚ, môže poskytnúť rozpočtom členských štátov dodatočný impulz a podporiť rast a zamestnanosť. Naše priority sa zhodujú s prioritami Rady, Rada ich však nechce financovať,“ uviedla počas rozpravy parlamentná spravodajkyňa rozpočtu EÚ na rok 2015, poslankyňa Eider Gardiazábal (S&D, ES).

Rast, zamestnanosť, malé a stredné podniky, vzdelávanie a farmári

Parlament odmietol všetky škrty, ktoré presadzovali členské štáty, a v súlade s odporúčaním rozpočtového výboru navýšil Komisiou navrhované výdavky s cieľom podporiť hospodársky rast a zamestnanosť.

Podľa poslancov by na podporu malých a stredných podnikov, výskumných programov a vzdelávania, vrátane študentského výmenného programu Erasmus+, mala Únia vynaložiť o 190,5 miliónov eur viac, ako pôvodne navrhovala Komisia.

Parlament tiež navýšil rozpočet pre agentúry finančného dohľadu (o 6,1 milióna eur), farmárov a rybárov zasiahnutých ruským embargom na vývoz ich produktov (o 35 miliónov eur) a pre fond európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby (o 16,7 milióna eur).

Zahraničné priority

Viac financií v porovnaní s pôvodným návrhom rozpočtu z dielne Komisie by Európska únia mala podľa poslancov poskytnúť aj na zahraničné priority, vrátane pomoci pre sýrskych utečencov a podpory Ukrajiny a Palestíny. Parlament rozpočtové prostriedky v tejto kapitole navýšil o 400 miliónov eur.

Vážny nedostatok platobných rozpočtových prostriedkov

Európska komisia bola nútená požiadať o dodatočné financie prostredníctvom návrhov opravných rozpočtov (DABs), aby mohla uhradiť tohtoročné záväzky napríklad voči miestnym orgánom či malým podnikom.

„Pred zahájením rokovaní s Radou o rozpočte na rok 2015 musíme dosiahnuť dohodu na návrhoch opravných rozpočtov. Toto je postoj, ktorý jednomyseľne podporili všetky politické skupiny,“ uviedol v samostatnej utorkovej rozprave spravodajca DABs, poslanec Gérard Deprez (ALDE, BE).

Viac..  Martin Hojsík: Vzácne kovy, na ktorých je EÚ závislá, získame ich lepšou recykláciou

S cieľom znížiť rozdiel medzi záväzkami EÚ a platobnými rozpočtovými prostriedkami určenými na ich úhradu, ktorá od roku 2010 do konca roku 2014 dosiahne objem 25 miliárd eur, Parlament v hlasovaní podporil navýšenie platobných prostriedkov v roku 2015 o štyri miliardy eur.

Reakcie slovenských poslancov

„Rozpočet EÚ musí reflektovať prijaté záväzky a rešpektovať legitímne očakávania konečných adresátov v členských štátoch a ich regiónoch. Podporujem pro-rastový investičný rozpočet zameraný na ciele stratégie Horizont 2020, ako aj investície na zmierňovanie nezamestnanosti, najmä u mladých ľudí,“ uviedol poslanec Miroslav Mikolášik (EPP, SK).

„Pri každom rozpočte sa musíme snažiť o nezadlžovanie ďalších generácií. Situáciu s dlhom je nutné riešiť zavedením sankcií pre neplatičov. Musíme tiež viac hovoriť o príjmovej stránke rozpočtu, čo je najmä debata o zvyšovaní našej konkurencieschopnosti,“ uviedol poslanec Ivan Štefanec (EPP, SK).

„Návrh som nepodporil, pretože je o prerozdeľovaní peňazí, ktoré berie od tých, ktorí tvoria hodnoty. Veľkú časť rozpočtu zhltne SPP, ktorá už dávno nemala existovať, na eurofondy, ktoré sa rozkrádajú a deformujú podnikateľské prostredie. EÚ potrebuje zásadnú zmenu – šetriť na administratíve, znížiť regulácie, zrušiť agrodotácie,“ uviedol poslanec Richard Sulík (ECR, SK).

„Nie je dôležitá len výška rozpočtu, ale aj kam peniaze idú. Ako sa využijú, či na zmysluplné projekty a reálnu pomoc, alebo len deformujú prostredie, pomáhajú ešte viac roztvárať nožnice medzi bohatými a tými, ktorí žijú na prahu chudoby. Transparentnosť a efektívnosť musia byť alfou a omegou najbližšieho obdobia,“ uviedla poslankyňa Jana Žitňanská (ECR, SK).

Ďalší postup

Trojtýždňové zmierovacie rozhovory s Radou odštartujú 28. októbra. Ich cieľom je dosiahnuť dohodu medzi Parlamentom a Radou (členské štáty) na budúcoročnom rozpočte do 17. novembra. Rozpočet EÚ na rok 2015 by následne Parlament mohol schváliť a predseda EP podpísať 26. novembra, počas plenárneho zasadnutia v Štrasburgu.

 

O ram

Odporúčame pozrieť

Europsky parlament

Europoslanci prijali nový obchodný nástroj na ochranu EÚ pred ekonomickým vydieraním

Nový obchodný nástroj má slúžiť predovšetkým ako odstrašujúci prostriedok, Únii však umožní bojovať proti hospodárskemu …

Consent choices