Ukrajinci získali prvenstvo. V rámci EÚ28 im bolo v roku 2013 pridelených najviac nových povolení na pobyt

Už od nepamäti sa ľudia sťahujú z jedného miesta na iné. Nemusíme byť ani kočovníkmi, aby sme vplyvom rôznych okolností boli nútení k zmene svojho bydliska, či už krátko alebo dlhodobo. V súčasnej dobe sú ľudia viac otvorení cestovaniu, ktoré je samo o sebe jednoduchšie ako bolo kedysi. Napriek tomu netreba zabúdať, že často je potrebné získať povolenie na pobyt, aby sme mohli žiť vo vybraných krajinách. Koľko cudzincov pochádzajúcich z krajín mimo EÚ teda dostalo v minulom roku takúto „vstupenku“? Ako ju možno charakterizovať? A aké sú motívy takéhoto sťahovania?

počet novovydaných povolení

„Podľa najnovších údajov, ktoré zverejnil Eurostat, za rok 2013 bolo v rámci EÚ28 udelených 2,4 milióna nových povolení na pobyt. V porovnaní s rokom 2012 tak hovoríme o 12,5 % – nom náraste“, uviedla Dana Vrabcová, analytička Poštovej banky. Ešte stále to je však o – 7,0 % menej ako v roku 2008, kedy o takéto povolenie požiadalo viac ako 2,5 mil. občanov. Ide o povolenia vydané prvýkrát alebo aj opakovane, ak je splnená podmienka minimálne 6 – mesačného odstupu od vypršania platnosti predchádzajúceho povolenia. Vydávajú sa na najmenej tri po sebe idúce mesiace obyvateľom krajín nepatriacich do Európskej únie.

Dôvodov, pre ktoré cudzinci žiadajú o takéto povolenie, je viacero. Vo všeobecnosti ich môžeme rozdeliť do troch hlavných skupín. V roku 2013 bolo 28,5 % povolení na pobyt vydaných z rodinných dôvodov. Ďalších 22,7 % za pracovným účelom a 19,7 % z nich umožnilo držiteľom takéhoto povolenia študovať na území EÚ. Najviac cudzincov prilákala Veľká Británia [až 30,7 % všetkých povolení]. Podľa štatistík tvorili najväčšiu skupinu povolenia na vzdelávacie účely. Treba však poznamenať, že počet takýchto „prišelcov“ sa vo Veľkej Británii meria iným spôsobom ako v ostatných krajinách EÚ, preto nie sú úplne porovnateľné. Na druhom mieste sa umiestnilo Poľsko, ktoré má prvenstvo vo vydaní takýchto „vstupeniek“ za pracovným účelom. Do veľkej miery k tomu prispeli o pobyt žiadajúci Ukrajinci. Z rodinných dôvodov prijali najviac cudzincov Taliansko a Španielsko.

Tieto krajiny spolu s Nemeckom a Francúzskom vydali až takmer 80 % všetkých povolení na pobyt v rámci celej EÚ. Ak by sme sa však pozreli, koľko novovydaných povolení na pobyt pripadá v jednotlivých krajinách EÚ28 na 1 000 obyvateľov, zistili by sme, že vedie Malta [24,1 povolení]. S pomerne veľkým odstupom sa jej v našom rebríčku na chrbát pozerá Cyprus [13,3 povolení]. Nad 10 povolení pripadajúcich na 1 000 obyvateľov majú aj Švédsko [10,3] a Veľká Británia [11,3]. Zvyšné krajiny EÚ sa pohybujú pod touto hranicou. Slovensko sa umiestnilo až na chvoste tohto rebríčka [0,8 povolenia na 1 000 obyvateľov]. V priemere za celú úniu sa tento ukazovateľ šplhá k hodnote 5 povolení na tisíc Európanov.

Viac..  Europoslanec Vladimír Bilčík vysvetľuje svoj odchod od Demokratov

Asi málokoho prekvapí prvá štvorka krajín, ktorých obyvateľom bolo vydaných najviac povolení na pobyt. Na prvom pomyselnom stupienku sa umiestnili Ukrajinci s 10 % – ami zo všetkých povolení vydaných EÚ28. Nie je žiadnou novinkou, že vplyvom nie veľmi priaznivých životných podmienok a zlej situácie by sa čoraz viac Ukrajincov rado videlo v niektorom z členských štátov EÚ. Ďaleko však nezašli, až 70 % povolení bolo totiž vydaných susedným Poľskom, najviac za pracovnými účelmi [až 64,1 %]. Pri výletoch a dovolenkách v európskych mestách našej pozornosti určite neujdú ani Indovia, ktorí sa umiestnili na druhom mieste [8,5 % všetkých povolení]. Až 70 % z nich zamierilo do Veľkej Británie. Tretia priečka patrí obyvateľom USA [7,3 %] a na štvrtom mieste sa v roku 2013 s tzv. zemiakovou medailou umiestnili Číňania, ktorých obchody prevažne s odevmi nie sú cudzie ani Slovákom. Až 60 % Američanov bolo registrovaných Veľkou Britániou, kde nebudú musieť prekonávať jazykové bariéry. Predpokladáme, že ani v ďalších rokoch nedôjde k výrazným zmenám v tomto zložení.

O ram

Odporúčame pozrieť

EÚ a Ukrajina načrtnú plány udržateľnej obnovy na konferencii na vysokej úrovni

Od zajtra do 1. decembra Komisia organizuje vo Vilniuse (Litva) konferenciu na vysokej úrovni o zelenej obnove na …

Consent choices