Karel De Gucht. PHOTO: © European Union 2014

Komisia sa obrátila na Súdny dvor pre dohodu o voľnom obchode so Singapurom

Karel De Gucht. PHOTO: © European Union 2014
Karel De Gucht. PHOTO: © European Union 2014

Európska komisia sa rozhodla požiadať o stanovisko Súdneho dvora Európskej únie. Potrebuje presne vedieť, aké sú jej právomoci, aby mohla byť podpísaná a zároveň ratifikovaná dohoda o obchode so Singapurom.

Komisár De Gucht povedal: „Už mesiace som hovoril, že potrebujeme objasniť výklad Lisabonskej zmluvy pokiaľ ide o obchodné záležitosti. Rozhodol som sa to urobiť teraz. Súdny dvor môže vyriešiť pokračujúcu rozdielnosť názorov medzi Komisiou a Radou. Môže vyjasniť, aké postupy by mali riadiť a zvýšiť predvídateľnosť EÚ voči našim obchodným partnerom.“

Hlavným cieľom Komisie je priniesť jasnosť, ktorá je súčasťou dohody o voľnom obchode so Singapurom spadajúcej do výlučnej alebo spoločnej právomoci EÚ. Ďalším krokom bude právna služba Komisie, ktorá vypracovala formálnu žiadosť súdu.

Viac..  M. Lexmann k medzištátnej sťažnosti SR v prípade smrti Slováka Jozefa Chovanca v Belgicku

EÚ a Singapur uzavreli rokovania o ochrane investícii 17.októbra 2014. Žiadosť súdu sa týka konkrétne dohody so Singapurom, pričom všetky uzavreté dohody majú svoje konkrétne špecifiká.  

O vik

Odporúčame pozrieť

I. Štefanec: Singapurská transformácia digitálneho hospodárstva je inšpirujúca aj pre EÚ

Členovia Výboru Európskeho parlamentu pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa sa tento týždeň zúčastňujú pracovnej cesty …

Consent choices