Andi Cristea
Rumunský poslanec Andi Cristea. PHOTO: © European Union 2014 EP.

Andi Cristea: Únia je pre Moldavsko zárukou prosperity a demokracie

Andi Cristea
Rumunský poslanec Andi Cristea. PHOTO: © European Union 2014 EP.

Aj Moldavsko je jednou z krajín, ktoré si želajú posilniť svoje vzťahy s EÚ. Poslanci Európskeho parlamentu vo štvrtok hlasovali o asociačnej dohode, ktorá by mala krajine vydláždiť cestu k užšej spolupráci s Úniou. O tom, aké výhody ponúka táto dohoda obom stranám, sme sa porozprávali s rumunským poslancom Andim Cristeom (S&D), ktorý je zároveň aj novým predsedom parlamentnej delegácie pre Moldavsko.

Aký význam má táto dohoda a z nej prameniace užšie vzťahy pre Moldavsko a pre EÚ?

Európska budúcnosť je pre Moldavsko tou najlepšou zárukou prosperity a demokracie. Pre Úniu je táto hospodárska a politická integrácia príležitosťou zjednotiť ľudí, spoločnosť aj krajiny. Európsky parlament je presvedčený, že zo silnejších politických a hospodárskych väzieb budú prameniť výhody pre obe strany.

Podporí sa tým v Moldavsku správa vecí verejných a rešpektovanie ľudských práv?

Súčasťou tejto dohody sú presné kroky a jasne definovaný rámec s prioritami a kritériami na roky 2014 až 2016.

Tromi hlavnými prioritami sú:
– implementácia európskych hodnôt a princípov – demokracie, právneho štátu a trhového hospodárstva,
– zlepšenia v oblasti spravodlivosti, slobody a bezpečnosti, vrátane ochrany údajov a boja proti korupcii a
– užšia spolupráca na reforme verejnej správy.

Viac..  Som presvedčený, že požiadavkám farmárov by sa malo vyhovieť, uviedol europoslanec Ivan Štefanec

Ako by sme sa mali počas nášho zbližovania s krajinami na východ od nás postaviť voči Rusku?

Asociačné dohody s Moldavskom, Gruzínskom a Ukrajinou sú pozitívne dohody, poskytujú rámec pre spoluprácu a propagáciu európskych hodnôt. Stabilné, bezpečné a prosperujúce Moldavsko prinesie výhody aj ruským výrobcom a investorom.

Ruská federácia ale stále zostáva dôležitým hráčom. Naše komunikačné kanály s Rusmi by mali ostať otvorené, potrebujeme však byť neoblomní.

O ram

Odporúčame pozrieť

Ukrajina

EÚ poskytuje 83 miliónov eur na humanitárnu pomoc na podporu ľudí na Ukrajine a v Moldavsku

Komisia  oznámila počiatočnú humanitárnu pomoc vo výške 83 miliónov eur na podporu ľudí postihnutých vojnou …

Consent choices