Rada si brúsi zuby na daňových podvodníkov, je ich už príliš veľa

PHOTO: Ilustračné Flickr.
PHOTO: Ilustračné Flickr.

Rada na poslednom zasadnutí Ecofin prediskutovala novelu smernice o materských a dcérskych spoločnostiach EÚ z roku 2011, ktorá má zamedziť jej zneužívaniu. Cieľom je zabrániť daňovým únikom a agresívnemu daňovému plánovaniu v EÚ.

Novela proti zneužívaniu je formulovaná ako pravidlo „de minimis“ spoločné pre celú EÚ. To znamená, že akonáhle bude prijatá, umožní členským štátom, pokiaľ budú chcieť, uplatňovať prísnejšie vnútroštátne pravidlá v prípade, že spĺňajú minimálne požiadavky EÚ.

Právne predpisy EÚ týkajúce sa daňových záležitostí vyžadujú jednomyseľný súhlas členských štátov. Tie so zavedením novely súhlasili, iba Holandsko a Spojené kráľovstvo stále vyžadujú súhlas od svojich národných parlamentov.

„Prijatím tejto smernice by sme urobiť skutočný krok vpred v boji proti daňovým podvodom, daňovým únikom a agresívnemu daňovému plánovaniu,“ uviedol Pier Carlo Padoan, minister hospodárstva a financií Talianska.

Zmeny smernice o materských a dcérskych spoločnostiach

Smernica o materských a dcérskych spoločnostiach, ktorá bola prijatá v roku 2011, má za cieľ zabezpečiť, aby zisky dosiahnuté cezhraničnými podnikmi neboli zdaňované dvakrát. Členské štáty musia oslobodiť od zdanenia všetky zisky, ktoré materské spoločnosti získavajú zo svojich dcérskych spoločností založených v iných členských štátoch.

Viac..  Rast inflácie v eurozóne v septembri výrazne klesol na 4,3 %

Európska komisia predložila návrh s dvoma súbormi zmien tejto smernice:

– pravidlá o zamedzení dvojitého nezdanenia cezhraničných skupín spoločností, ktoré     využívajú hybridné úverové dohody

– zavedenie spoločných ustanovení o boji proti zneužívaniu

Rada prijala prvý súbor zmien v júli 2014 a v súčasnosti pracuje na druhom, s cieľom prijať ho v decembri 2014.

O tib

Odporúčame pozrieť

jurzyca

Eugen Jurzyca: SASKA nechce zvyšovať dane ani v Európskom parlamente

V EP sme hlasovali o správe, ktorá obsahovala výzvu na revíziu dlhodobého rozpočtu EÚ. Cieľom …

Consent choices