Diskriminácia z EÚ stále nevymizla. Ako proti nej bojovať?

diskriminacia
PHOTO: Ilustračné Flickr.

Vyhodili vás niekedy z práce kvôli vášmu veku, sexuálnej orientácii či náboženskému presvedčeniu? Členské štáty boli už v roku 2003 povinné implementovať smernicu o rovnakom zaobchádzaní v zamestnaní a smernicu o rasovej rovnosti. Aj keď ich už celá dvadsaťosmička uviedla do života, diskriminácie z EÚ stále nevymizla. Vyplýva to zo správy EK o aplikácii týchto dvoch smerníc. Výbor pre zamestnanosť zaujíma, ako chce EK ďalej postupovať. Jej zástupcovia preto v utorok vystúpia pred celým plénom.

Nikto nesmie byť prepustený z práce na kvôli svojmu veku, sexuálnej orientácii, náboženskému presvedčeniu či rasovej príslušnosti. Zakazujú to hneď dve európske smernice – o rovnakom zaobchádzaní v práci a o rasovej rovnosti. No v skutočnosti sa veci majú bohužiaľ inak. Podľa zistení Komisie čelí priamej či nepriamej pracovnej diskriminácii stále plno ľudí. Ako tento problém vyriešiť? Dozvieme sa to v utorok od zástupcov Komisie, ktorí prídu do pléna vysvetľovať, aké kroky chce ich inštitúcia s súvislosti s týmto problémom podniknúť.

Poslancov zaujíma, ako chce Komisia zabezpečiť lepšie uplatňovanie smernice o rovnakom zaobchádzaní v zamestnaní.

Mnoho ľudí si stále neuvedomuje, že právo na rovnaké zaobchádzanie majú už vtedy, keď sa o zamestnanie ešte len uchádzajú. Zástupcovia Komisie budú preto vysvetľovať, ako chce európska exekutíva zvýšiť v ľuďoch povedomie o ich právach.

Viac..  M. Lexmann: Pred sexuálnym zneužívaním online musíme deti ochrániť

Obete diskriminácie o nej často mlčia a svojho zamestnávateľa neudajú. Ďalšia otázka poslancov teda znie, ako chce Komisia riešiť toto nedostatočné hlásenie prípadov a uľahčiť diskriminovaným ľuďom podávanie sťažností.

Samostatnou kapitolou sú ženy. Píše sa síce rok 2014, no nežné pohlavie stále bojuje s nevýhodami. Častokrát pracujú na polovičný úväzok či dobu určitú a ich platy stále zaostávajú za platmi mužov. Ako sa chce Komisia postaviť voči tomuto problému? Aj to bude jedna z otázok utorkovej debaty.

O ram

Odporúčame pozrieť

Komisárka RE: Európania tolerujú porušovanie práv utečencov a azylantov

Európania majú prekvapivo vysokú mieru tolerancie voči vážnemu porušovaniu ľudských práv utečencov, žiadateľov o azyl …

Consent choices