Trojročný program finančnej podpory Lotyšska dopadol pozitívne

PHOTO: Ilustračné Flickr.
PHOTO: Ilustračné Flickr.

Po úspešnom ukončení trojročného programu finančnej podpory zo strany EÚ bola do Lotyšska vyslaná misia, ktorú vykonali pracovníci Európskej komisie 11. – 14. novembra.

Hodnotenie vývoja po ukončení programu je pozitívne, aj keď sa pripúšťa, že vývoj medzi Ukrajinou a Ruskom môže negatívne vplývať na rast lotyšskej ekonomiky. Fiškálna pozícia je pod kontrolou s predpokladaným deficitom 1% HDP v rokoch 2014-2015.

Bol posilnený finančný sektor, a to aj pokiaľ ide o dozor nad bankovými službami nerezidentov. Tiež boli prijaté opatrenia na zlepšenie súdnictva a zintenzívnený boj proti daňovým únikom. Financie pre rozvoj vedy majú byť prideľované na základe výsledkov nezávislého medzinárodného hodnotenia. Od januára 2015 sa liberalizuje trh s elektrinou.

Na druhú stranu sú stále cieľom reformy pre riešenie vysokej sociálnej nerovnosti a nedostatočný prístup k zdravotnej starostlivosti pre najchudobnejších. Ďalšou z priorít je zlepšiť výsledky vysokoškolského vzdelávania, riešiť prípady korupcie a modernizácia verejnej správy. Zároveň je potrebné vykonať opatrenia na posilnenie energetickej nezávislosti, najmä pokiaľ ide o otvorenie trhu s plynom.

Viac..  Banky v eurozóne očakávajú oživenie žiadostí o hypotéky

Orgány lotyšskej vlády sa zaviazali k obozretnej úrovni vládnych pôžičiek. Je nutné zabezpečiť nové zdroje príjmov alebo existujúce výdavky musia byť zamerané na lepšie využitie. Presun daňového zaťaženia môže posilniť rastový potenciál hospodárstva a pomôcť zlepšiť sociálnu rovnosť. Rozpočtové návrhy v roku 2015 zahŕňajú opatrenia na podporu nízkopríjmových zamestnaní prostredníctvom zvýšenia minimálnej mzdy.

 

O vik

Odporúčame pozrieť

EP vyšetruje investigatívne zistenia médií o špionáži zo strany europoslankyne

Európsky parlament (EP) začal v utorok vyšetrovať investigatívne tvrdenia, podľa ktorých lotyšská europoslankyňa Tatjana Ždanoková …

Consent choices