juncker
Jean-Claude Juncker, predseda EK. PHOTO: © European Union 2014 EP.

Juncker predstavil dlho očakávaný investičný plán

juncker
Jean-Claude Juncker, predseda EK. PHOTO: © European Union 2014 EP.

Predseda EK Juncker predstavil dlho očakávaný investičný plán s objemom 315 mld. eur. Jeho cieľom je podpora investícií do oblastí, ktoré majú priamy vplyv na hospodársky rast a zamestnanosť. Investičný plán pre Európu uvoľní verejné a súkromné investície do reálnej ekonomiky počas nasledujúcich troch rokov (2015 až 2017). V čase obmedzených verejných zdrojov, keď finančná likvidita čaká nevyužitá vo finančných inštitúciách a na podnikových a súkromných bankových účtoch, je potrebné vyjsť zo začarovaného kruhunedostatočnej dôvery a nedostatočných investícií. Investičný plán počíta s inteligentnou mobilizáciou súkromných a verejných zdrojov financovania, pričom sa každé euro z verejných zdrojov použije na vytvorenie dodatočnej súkromnej investície bez vytvárania nového dlhu.

Ako to bude fungovať v praxi? Vytvorí sa nový Európsky fond pre strategické investície (EFSI) v partnerstve s Európskou investičnou bankou (EIB). Jeho základom bude záruka vo výške 16 mld. EUR z rozpočtu EÚ spolu so sumou 5 mld. EUR, ktorú poskytne EIB. Na základe obozretných odhadov založených na historických skúsenostiach bude multiplikačný účinok fondu 1:15. Inými slovami – každé euro z verejných zdrojov, ktoré sa zmobilizuje prostredníctvom fondu, prinesie pätnásť eur celkových investícií, ku ktorým by inak nedošlo.

Viac..  Komisia poskytne novú pomoc na posilnenie konkurencieschopnosti a odolnosti MSP

Pokiaľ ide o Slovensko, EK vidí najväčšie príležitosti na investovanie do rozvoja dopravnej a energetickej infraštruktúry, ako aj do  oblasti vzdelávania a odbornej prípravy. Z pohľadu EK je hlavnou výzvou pre Slovensko vytvorenie priaznivého investičného prostredia so stabilným, transparentným a predvídateľným rámcom a efektívnou verejnou správou. Pre odbúranie prekážok v oblasti investícií  bude potrebné odstrániť viaceré nedostatky v oblasti verejného obstarávania a pri overovaní a výbere projektov. Slovensko by podľa EK malo zatraktívniť ďalšie sektory pre priame zahraničné investície, čo by mohlo zvýšiť jeho odolnosť voči globálnym otrasom.

O ram

Odporúčame pozrieť

peniaze

Euro podporuje rekordný počet Európanov, vyplýva z najnovších výsledkov prieskumu Eurobarometra

Viac ako tri štvrtiny občanov si myslia, že jednotná mena je dobrá pre Európsku úniu. …

Consent choices