Štefanec
Ivan Štefanec, europoslanec. PHOTO: redakcia/red.

Ivan Štefanec: 315 miliardový plán je dobrým podnetom pre rast

Štefanec
Ivan Štefanec, europoslanec. PHOTO: redakcia/red.

Počas plenárneho zasadnutia v Štrasburgu predstavil prezident Európskej komisie Jean-Claude Juncker nový investičný plán, ktorý má zreformovať Európu. Tento plán s rozpočtom 315 miliárd eur sa má zameriavať na podporu rastu a investícií, vytváranie pracovných miest a prispôsobenie našich ekonomík výzvam 21. storočia.

„Podporujem plán predložený Európskou komisiou, ktorý je dobrým podnetom pre potrebné naštartovanie rastu. Európa sa musí stať atraktívnejšia pre investorov a tento investičný plán prispeje ku zlepšeniu našej konkurencieschopnosti, Návratnosť súkromných investícií je vždy vyššia a preto je dobré, že tento projekt má ambíciu zmobilizovať najmä súkromné investície.“ povedal europoslanec Ivan Štefanec.

Zároveň dodal, že je dôležité vyvarovať sa väčšieho zadlžovania, pretože to jednoducho nie je udržateľné. Efektivita tohto plánu bude však zaručená iba v prípade, ak členské štáty podstúpia hlboké štrukturálne reformy. Taliansko a Francúzsko by mali nasledovať krajiny ako sú Portugalsko, Írsko a Lotyšsko, a taktiež vynaložiť všetko úsilie na realizáciu štrukturálnych reforiem.

Viac..  Ivan Štefanec: Ekologické ciele pri opätovnom používaní obalov sú reálne dosiahnuteľné

„Je potrebné nájsť modernejšie spôsoby na mobilizáciu súkromného kapitálu na financovanie inovačných projektov. Členské štáty môžu zabezpečiť úspech tohto investičného plánu tým, že prispejú k jeho financovaniu, Účasť na financovaní, aj keď má byť zohľadnená pri hodnotení plnenia potrebných kritérií, ale nemôže byť výhovorkou pre zodpovedné hospodárenie jednotlivých krajín.“ dodal Štefanec, ktorý dlhodobo presadzuje aj dôsledné doržiavanie rovnakých pravidiel pre všetkých a dôsledné dobudovanie spoločného európskeho trhu.

O ram

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Deti musia byť pred nebezpečnými hračkami dostatočne chránené

Výbor Európskeho parlamentu pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa pripravuje návrh správy týkajúci sa nariadenia …

Consent choices