Martina Anderson
Predsedníčka delegácie pre vzťahy s Palestínskou zákonodarnou radou Martina Anderson. PHOTO: © European Union 2014 - source:EP.

Mala by byť Palestína uznaná ako samostatný štát?

Martina Anderson
Predsedníčka delegácie pre vzťahy s Palestínskou zákonodarnou radou Martina Anderson. PHOTO: © European Union 2014 – source:EP.

Švédsko nedávno ako prvá krajina západnej Európy uznalo štátnu suverenitu Palestíny. Prispela by Únia uznaním Palestíny k zmierneniu konfliktov v tomto regióne? O svoje názory sa s nami podelili predsedníčka delegácie pre vzťahy s Palestínskou zákonodarnou radou Martina Anderson a predseda delegácie pre vzťahy s Izraelom Fulvio Martusciello.

Vyzerá to tak, že izraelsko-palestínsky konflikt sa znovu stupňuje. Ako môžu Únia a jej Parlament prispieť k riešeniu tohto problému?

Martina Anderson: EÚ môže vyvolať zmenu tým, ak bude dodržovať svoje vlastné povinnosti a ak pozastaví asociačnú dohodu s Izraelom, ktorý opakovane porušuje ľudské práva zakotvené v článku č. 2. Parlament by mohol okrem toho uznať zvrchovanosť palestínskeho štátu, čo by poskytlo podnet pre zmysluplné rokovania medzi týmito dvoma krajinami, smerujúce k riešeniu v podobe existencie dvoch štátov.

Fulvio Martusciello: Európsky parlament musí nahlas a jednomyseľne odsúdiť každý prípad násilia a urobiť všetko, čo je potrebné na zastavenie tejto špirály násilia.

Čo je podľa vás potrebné na dosiahnutie trvalého mieru?

Viac..  Komisia oznamuje humanitárnu pomoc vo výške 1,8 miliardy eur na rok 2024

Martina Anderson: Životaschopnosť riešenia v podobe dvoch štátov neustále narušuje okupácia zo strany Izraela, a to i napriek tomu, že k riešeniu mali dospieť prostredníctvom rokovaní. Takto to nemôže pokračovať. Uznanie palestínskeho štátu by nemalo byť chápané iba ako výsledok rokovaní, ale ako základ skutočných rokovaní smerujúcich k dvojštátnemu riešeniu.

Filvio Martusciello: Európska únia musí na dosiahnutie mierového procesu medzi Izraelom a Palestínou postupovať diplomaticky. Jej úsilie by sa malo zamerať na podporu dialógu, ktorý zabraňuje unáhleným rozhodnutiam a extrémnym postojom.

O ram

Odporúčame pozrieť

EÚ uvalila sankcie na podporovateľov Hamasu

Európska únia sa v novom kole sankcií zamerala na podporovateľov palestínskeho militantného hnutia Hamas, vyplýva …

Consent choices