Martina Anderson
Predsedníčka delegácie pre vzťahy s Palestínskou zákonodarnou radou Martina Anderson. PHOTO: © European Union 2014 - source:EP.

Mala by byť Palestína uznaná ako samostatný štát?

Martina Anderson
Predsedníčka delegácie pre vzťahy s Palestínskou zákonodarnou radou Martina Anderson. PHOTO: © European Union 2014 – source:EP.

Švédsko nedávno ako prvá krajina západnej Európy uznalo štátnu suverenitu Palestíny. Prispela by Únia uznaním Palestíny k zmierneniu konfliktov v tomto regióne? O svoje názory sa s nami podelili predsedníčka delegácie pre vzťahy s Palestínskou zákonodarnou radou Martina Anderson a predseda delegácie pre vzťahy s Izraelom Fulvio Martusciello.

Vyzerá to tak, že izraelsko-palestínsky konflikt sa znovu stupňuje. Ako môžu Únia a jej Parlament prispieť k riešeniu tohto problému?

Martina Anderson: EÚ môže vyvolať zmenu tým, ak bude dodržovať svoje vlastné povinnosti a ak pozastaví asociačnú dohodu s Izraelom, ktorý opakovane porušuje ľudské práva zakotvené v článku č. 2. Parlament by mohol okrem toho uznať zvrchovanosť palestínskeho štátu, čo by poskytlo podnet pre zmysluplné rokovania medzi týmito dvoma krajinami, smerujúce k riešeniu v podobe existencie dvoch štátov.

Fulvio Martusciello: Európsky parlament musí nahlas a jednomyseľne odsúdiť každý prípad násilia a urobiť všetko, čo je potrebné na zastavenie tejto špirály násilia.

Čo je podľa vás potrebné na dosiahnutie trvalého mieru?

Viac..  EÚ a Kanada nadviazali digitálne partnerstvo a ukončili rokovania o pridružení k programu Horizont Európa

Martina Anderson: Životaschopnosť riešenia v podobe dvoch štátov neustále narušuje okupácia zo strany Izraela, a to i napriek tomu, že k riešeniu mali dospieť prostredníctvom rokovaní. Takto to nemôže pokračovať. Uznanie palestínskeho štátu by nemalo byť chápané iba ako výsledok rokovaní, ale ako základ skutočných rokovaní smerujúcich k dvojštátnemu riešeniu.

Filvio Martusciello: Európska únia musí na dosiahnutie mierového procesu medzi Izraelom a Palestínou postupovať diplomaticky. Jej úsilie by sa malo zamerať na podporu dialógu, ktorý zabraňuje unáhleným rozhodnutiam a extrémnym postojom.

O ram

Odporúčame pozrieť

Martin Hojsík: Hamas je teroristická organizácia, ktorú je potrebné zlikvidovať

Chcete byť v obraze? Prihláste sa na bezplatný odber spravodajstva z EÚ 👉 PRIHLÁSENIE. Poslanci …

Consent choices