Ako EÚ pomáha malým a stredným podnikom?

parlament
Európsky parlament. PHOTO: Flickr.

Malé a stredné podniky majú pre európske hospodárstvo nesmierny význam – predstavujú viac ako 99% všetkých firiem a pracujú v nich viac ako dve tretiny všetkých zamestnancov súkromnej sféry. No nemajú to vždy jednoduché. Komisia preto spustila program COSME , ktorého cieľom je pomôcť im s financovaním a prístupom na nové trhy ako aj zvyšovať ich konkurencieschopnosť a podnecovať podnikateľského ducha. S doterajším fungovaním tohto programu sa v pondelok oboznámil výbor pre priemysel.

COSME je program Európskej únie pre konkurencieschopnosť podnikov a malých a stredných podnikov (Competitiveness of Enterprises and Small and Medium Entrerprises). Na obdobie 2014-2020 bolo naň vyčlenených 2,3 miliardy eur a počas tohto roka sa z tejto sumy mobilizovalo 246 miliónov. V pondelok do parlamentu zavítali zástupkyne Komisie, ktoré členom priemyselného výboru predstavili, ako je na tom EÚ s implementáciou tohto programu.

Malé a stredné podniky (MSP) sú pre hospodárstvo nesmierne dôležité. Program COSME sa zameriava predovšetkým na tie podniky, ktorým banky zamietli prístup k finančným zdrojom. V rámci tohto programu bola spustená aj web stránka Vaša Európa, ktorá predstavuje praktickú príručku o podnikaní v Európe. Veľmi obľúbeným sa stal aj výmenný program Erasmus pre mladých podnikateľov.

Viac..  ECB: Výhľad sektora obytných nehnuteľností v eurozóne je relatívne pozitívny

Členovia zákonodarného zboru sa vo všeobecnosti stotožňujú s touto iniciatívou, predniesli však niekoľko otázok a pripomienok.

Írsky ľudovec Seán Kelly pripomenul dôležitosť obchodných komôr v členských štátoch. Tie môžu podľa jeho slov „zvýšiť povedomie o programe COSME.“ Portugalský sociálny demokrat Carlos Zorrinho hovoril o podobných národných programoch a ich potenciálnej súčinnosti. Paloma Lopéz Bermejo (Španielsko, GUE/NGL) zastáva názor, že „nepotrebujeme viac podnikateľov, ale viac práce a práve to by malo byť prioritou Komisie.“

O ram

Odporúčame pozrieť

Eugen Jurzyca: Na quero si už nikto nespomenie, vyberať strategické investície musíme na základe analýz

Na bezplatný odber spravodajstva z EÚ do vášho emailu sa môžete prihlásiť tu: PRIHLÁSENIE. STEP …

Consent choices