Frešo z Bruselu: Európska únia nie je vzdialená fatamorgána, žijúca si vlastným životom

frešo
Pavol Frešo. PHOTO: Flickr/redakcia/PF

BSK: Viacúrovňové riadenie regionálneho rozvoja

Bratislavský samosprávny kraj je jedným z troch slovenských samosprávnych krajov so stálym zastúpením v Bruseli. Predseda BSK Pavol Frešo je členom Výboru regiónov, ktorý už 20 rokov približuje Európsku úniu občanom na miestnej a regionálnej úrovni a podľa Lisabonskej zmluvy sa musí Európska komisia a Rada pred prijatím rozhodnutí v otázkach týkajúcich sa miestnej a regionálnej správy radiť aj s Výborom regiónov.

„Od apríla, kedy Výbor regiónov prijal Chartu pre viacúrovňové vládnutie v Európe, Bratislavský samosprávny kraj bol medzi prvými, ktorý k tejto charte pristúpil a na zmenách, ktoré sú nevyhnutné, postupne pracujeme,“ ozrejmil význam účasti na konferencii Výboru regiónov predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo.

V Bruseli prebieha v utorok 2. decembra konferencia, ktorej cieľom je predstaviť prvé skúsenosti so zavedením viacúrovňového riadenia v Európe. Súčasťou konferencie sú aj panelové diskusie so zástupcami regiónov, samospráv ale aj Európskej komisie.

Viac..  EÚ by mala zrušiť sankcie voči bývalému jazdcovi F1 Mazepinovi, rozhodol súd

Zmyslom viacúrovňového riadenia je zvýšenie a skvalitnenie spolupráce medzi na rôznych stupňoch riadenia a aktívnejšie zapojenie socio-ekonomických partnerov. Charta pre viacúrovňové vládnutie v Európe potvrdzuje tri základné zásady viacúrovňového vládnutia, a to rešpektovanie subsidiarity, proporcionality a vytváranie partnerstiev pri navrhovaní a implementácií politík EU.

„Európska únia nie je vzdialená fatamorgána, žijúca si vlastným životom. Je to organizácia, ktorá náš život ovplyvňuje v každodenných záležitostiach. Áno, aj v komunálnych a samosprávnych,“ uzavrel Pavol Frešo.

O red

Odporúčame pozrieť

Bratislava

Bratislavský samosprávny kraj bojuje o miliardu eur z eurofondov

Bratislavský samosprávny kraj (BSK) bojuje o miliardu eur z eurofondov. Chudobný bohatý región je názov …

Consent choices