Voľby v tretích krajinách pozoruje Parlament už dvadsať rokov

parlament
Európsky parlament. PHOTO: Flickr.

Európskemu parlamentu ako jedinej demokraticky volenej inštitúcii EÚ záleží na tom, aby boli princípy demokracie rešpektované všade na svete. Je tomu už dvadsať rokov, čo do tretích krajín vysiela svoje delegácie, ktoré tam dohliadajú na priebeh volieb. Minulý rok tak vyslal svojich poslancov do Arménska, Azerbajdžanu, Gruzínska, Hondurasu, Jordánska, Kene, Madagaskaru, Mali, Nepálu, Pakistanu, Paraguaja a Tadžikistanu. Tento rok jeho členovia sledovali voľby v Egypte, Tunisku a na Ukrajine.

Európsky parlament už od roku 1994 pracuje na posilňovaní legitímnosti národných volebných procesov v tretích krajinách a taktiež na zvyšovaní dôvery verejnosti vo voľby. O vyslaní delegácie svojich poslancov na pozorovanie volieb alebo referend môže rozhodnúť za predpokladu, že voľby budú prebiehať na národnej úrovni, že vnútroštátne orgány pozvali EÚ alebo Európsky parlament, a že je prítomná dlhodobá misia.

Ukrajinské parlamentné voľby, ktoré sa konali 26. októbra, sledovala štrnásťčlenná delegácia pod vedením chorvátskeho ľudovca Andreja Plenkovića. Členovia tejto delegácie na základe svojich pozorovaní zhodnotili, že voľby sa odohrali v súlade s medzinárodnými štandardmi.

Andrej Plenković zastáva názor, že pozorovanie priebehu volieb je vynikajúcim „príkladom angažovanosti Parlamentu pri rozvíjaní a upevňovaní demokracie, zásad právneho štátu a ľudských práv v tretích krajinách.“Okrem toho dodáva, že „poslanci svojou účasťou na pozorovaní volieb prispievajú k vytváraniu pridanej hodnoty a viditeľnosti Parlamentu v krajinách mimo EÚ a umocňujú tak demokratickú legitimitu tohto pozorovania.“

Budúce delegácie

Význam pozorovania volieb zhodnotil tento týždeň nasledovne: „Naše pozorovanie na mieste a naša prítomnosť počas volieb spoločne s dlhodobou misiou EÚ svedčia o dôležitosti, ktorú pripisujeme demokratickému procesu v danej krajine.“

Delegácie poslancov bývajú zväčša súčasťou dlhodobejších volebných pozorovateľských misií EÚ. Ak tieto misie v danej krajine nie sú prítomné, delegácie Parlamentu sú integrované do misií Úradu OBSE pre demokratické inštitúcie a ľudské práva.

Viac..  Druhá správa o stave digitálneho desaťročia: výzva na posilnenie kolektívnych opatrení na podporu digitálnej transformácie EÚ

Parlament nedávno schválil asociačnú dohodu s Moldavskom. 30. novembra sa tu budú konať parlamentné voľby, ktoré bude zblízka sledovať sedem europoslancov.

Šéf moldavskej delegácie, Slovinec Igor Šoltes (Zelení/ESA) je presvedčený, že „parlamentné pozorovateľské delegácie by sa mali vždy konať súbežne a spoločne s dlhodobými pozorovateľskými misiami medzinárodných organizácií.“ Delegácie samy osebe podľa jeho slov „nemôžu byť efektívne, keďže im chýba celkový obraz potrebný na zhodnotenie celého volebného procesu.“

Nevýhodou týchto delegácií je podľa neho to, že sledujú len priebeh samotných volieb a nezaoberajú sa už ich následkami. Navrhuje, aby delegácie „monitorovali aj povolebné obdobie, čím by úrady danej krajiny prinútili k tomu, aby náležite riešili zistené nedostatky.“

Šoltes však dodáva, že parlamentné delegácie už viackrát prispeli k zmieneniu napätia a pomohli tak predísť konfliktným situáciám.

O ram

Odporúčame pozrieť

I. Korčok: Politická, občianska a ľudskoprávna situácia v Bielorusku je v rozpore s princípmi OBSE

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ivan Korčok vystúpil 3. decembra na 27. …

Consent choices