Linda McAvan
Linda McAvan, europoslankyňa. PHOTO © European Union 2014.

Rok 2015 bude Európskym rokom rozvoja. Čo od neho môžeme očakávať?

Linda McAvan
Linda McAvan, europoslankyňa. PHOTO © European Union 2014.

Budúci rok bol vyhlásený za Európsky rok rozvoja. Aký je jeho význam a čo môžeme od neho očakávať? Odpovede na tieto ako aj iné otázky poskytla britská sociálna demokratka Linda McAvan, šéfka výboru pre rozvoj (DEVE). Jej tím sa dnes po prvýkrát stretne s novým komisárom pre medzinárodnú spoluprácu a rozvoj Nevenom Mimicom.

Ako najlepšie môže Únia a Parlament reagovať na budúce problémy v oblasti rozvoja? Myslíte si, že je potrebné prehodnotiť našu stratégiu?

Pre budúcnosť globálnej rozvojovej politiky by Únia aj Parlament mohli urobiť skutočne veľa. OSN by mala na budúci rok predložiť nové ciele v oblasti udržateľného rozvoja po roku 2015. EÚ môže v tejto oblasti zohrávať dôležitú úlohu, a to buď poskytnutím finančných prostriedkov, alebo svojou politikou či odbornosťou prameniacou z našich skúseností. Mám tým na mysli výstavbu zdravotných systémov a systémov na zásobovanie vodou a čistenie odpadových vôd, systémov verejnej správy, ako aj odovzdávanie zručností a technológií. Stratégia, ktorej vytvorenie požaduje parlamentná správa o celosvetovom rozvojovom rámci, by sa mala zamerať na dodržiavanie ľudských práv, kvalitnú verenú správu, odstraňovanie nerovností a posilnenie postavenia žien a dievčat. Parlament môže ovplyvňovať priority Únie v tejto oblasti najmä tým, ak bude zasahovať v kľúčových otázkach a ak v správnom momente zaujme správny postoj. Takisto môžeme sledovať a analyzovať, ako sa využívajú prostriedky z únijných rozvojových fondov. Pomôže nám to zabezpečiť, aby sa tieto prostriedky využívali efektívne a v záujme tých, ktorí ich potrebujú najviac.

V čom podľa vás spočíva význam Európskeho roka rozvoja? Podarí sa tým niečo dosiahnuť?

Európsky rok rozvoja je významnou šancou zapojiť občanov do činnosti európskych inštitúcií v oblasti rozvojovej politiky. Európsky parlament zohrával pri príprave tohto Európskeho roka významnú úlohu, a práve preto je dôležité, aby sme sa počas neho aktívne angažovali naprieč celou EÚ. Parlament plánuje úzko spolupracovať so svojimi informačnými kanceláriami v členských štátoch, Komisiou, občianskou spoločnosťou ako aj ostatnými zainteresovanými subjektmi. Rozvojovej politike by to malo pomôcť zabezpečiť čo najväčšia viditeľnosť. Dúfam, že počas budúceho roka sa nám podarí zaangažovať aj ostatných občanov, nielen tých, ktorý boli v tejto oblasti aktívni aj doteraz. Verím, že sa nám podarí ukázať, že spoločné problémy sveta potrebujú koordinované riešenia.

Viac..  Europoslankyňa Miriam Lexmann: Musíme prehodnotiť ciele "Green Dealu"

Do akej miery ovplyvní ebola perspektívy rastu v zasiahnutých regiónoch?

Vyzerá to tak, že následky tejto epidémie budú hlboké a dlhotrvajúce. No ak sa k tomuto problému postavíme správnym spôsobom, zasiahnuté ekonomiky aj spoločnosti sa budú môcť zotaviť čo najrýchlejšie. Agentúry pôsobiace na mieste nás ešte v septembri informovali o tom, že nedostatok koordinácie seriózne narušuje snahy o zastavenie epidémie. Potom ako bol komisár pre humanitárnu pomoc Christos Stylianides vymenovaný za európskeho koordinátora pre ebolu, už možno vidieť prvé výsledky. A to hneď v troch oblastiach: personálnej, oblasti zdravotníckeho zariadenia ako i v prípade bezpečného prechodu cez zasiahnuté regióny. No rozmery tohto problému sú stále veľké. Rozvojový výbor sa preto chystá vypracovať špeciálnu správu o tom, aké poučenie si môžeme z tejto epidémie vziať. Dokument bude takisto obsahovať dlhodobé odporúčania na posilnenie zdravotníckych systémov v tomto regióne. Myslím si, že to bude predstavovať významný prínos pre úsilie, ktoré vyvíja nielen EÚ, ale aj agentúry OSN, Africká únia a organizácie činné na mieste.

O red

Odporúčame pozrieť

ebola

Komisia udelí povolenie na uvedenie očkovacej látky proti ebole na trh

Európska komisia prijala rozhodnutie, že spoločnosti Merck Sharp & Dohme B.V. udelí povolenie na uvedenie …

Consent choices