Vladimír Maňka
Vladimír Maňka, europoslanec. PHOTO: redakcia/dub.

Europoslanec Maňka: Ako konečne naštartovať Európu

Vladimír Maňka
Vladimír Maňka, europoslanec. PHOTO: redakcia/dub.

Sme sedem rokov v ekonomickej kríze. Európe hrozí, že sa vráti do recesie, potom vstúpi do dlhotrvajúceho obdobia nízkeho hospodárskeho rastu, nízkej inflácie a nezamestnanosti.

Dvadsaťpäť miliónov ľudí vrátane päť miliónov mladých ľudí nemá prácu, 124 miliónov ľudí je vystavených chudobe. Zároveň čelíme klimatickým zmenám a hrozbám v oblasti energetickej bezpečnosti. Mnoho podnikov stráca pôdu pod nohami a má obmedzený prístup k financiám.

Príliš silno sme sa sústredili na úsporné opatrenia a príliš málo sme investovali do oblastí, ktoré prinášajú vysokú návratnosť, rast a zamestnanosť. Investície v Európe sú viac ako 15% pod predkrízovou úrovňou (v USA sú pritom na úrovni pred krízou). Kvalitné investície dokážu generovať nové pracovné miesta.

Na druhej strane polovica svetových finančných operácií tečie cez daňové raje. Na daňových únikoch a podvodoch stráca EÚ ročne viac ako tisíc miliárd eur. To je 2 tisíc eur na každého obyvateľa. Tieto obrovské peniaze chýbajú. S nimi by sme dokázali vytvoriť milióny pracovných miest, bojovať proti chudobe a priniesť kvalitnejšiu životnú úroveň pre väčšinu obyvateľov.

Poďme inou cestou ako doteraz a začnime s tým ihneď.

Boj proti daňovým únikom a podvodom.

Európski sociálni demokrati 10. decembra požiadali listom predsedu Komisie Junckera, aby v prvom polroku 2015 predložil legislatívne návrhy na boj proti daňovým podvodom a daňovým únikom a aby splnil svoj sľub, že zisky sa budú zdaňovať v krajinách, kde vznikajú.

Úspech je ukrytý v investíciách

Ak budeme viac investovať do vysokonávratných projektov, naša ekonomika bude rásť rýchlejšie a vytvoríme viac pracovných miest. Dokonca nám to pomôže znížiť dlhy.

Overil som to na úrovni mesta ako primátor, aj na úrovni kraja, ako jeho predseda. Aj mesto, aj kraj boli na začiatku tejto cesty na pokraji bankrotu. Mestu Zvolen táto stratégia priniesla najväčšie investície na obyvateľa zo všetkých miest na Slovensku, zároveň zníženie dlhovej služby (ročné splátky dlhu, t.j. istiny a úroku) 27 násobne v priebehu piatich rokov! Plus viac ako tisíc nových pracovných miest pre 44 tisícové mesto. Banky hodnotili v tom čase mesto, ako dlhodobo najlepšie hospodáriace mesto na Slovensku. Podobnú cestu sme nastúpili v Banskobystrickom samosprávnom kraji. Kraj som prevzal na pokraji ekonomického kolapsu v čase, keď sa pridali ešte aj dopady krízy s výpadkami príjmov viac ako 20%. Podarilo sa nám za tri roky 19 násobne znížiť záväzky po splatnosti dlhšej ako 60 dní! Výrazne sme znížili celkový dlh kraja a zásadne zlepšili finančné zdravie kraja. Naše investície rástli…

Európa v kríze urobila chyby. Len šetriť nestačí. Prinieslo to nezamestnanosť.

Predseda Komisie Juncker prišiel s projektom prilákať súkromné financovanie životaschopných investičných projektov, ktoré by sa inak nezrealizovali. Na finančných trhoch ležia nevyužité súkromné úspory. Treba ich využiť. Tieto investície majú smerovať do infraštruktúry, najmä do širokopásmových a energetickýh sietí, do dopravnej infraštruktúry v priemyselných centrách, do vzdelávania, výskumu a inovácie a do energie z obnoviteľných zdrojov a energetickej efektívnosti. Značné zdroje by sa mali vyčleniť na projekty, ktoré mladšej generácii pomôžu znovu získať prácu.

Časť z týchto investícií pomôže malým a stredným podnikom získať prístup k financiám, ktoré na prežitie a na svoj rozvoj nevyhnutne potrebujú. Dnes len 4% podnikov v EÚ má dostatok vlastných zdrojov, aby sa mohli rozvíjať. Pritom práve tieto podniky vytvárajú okolo 80% pracovných miest.

Viac..  M. Lexmann k medzištátnej sťažnosti SR v prípade smrti Slováka Jozefa Chovanca v Belgicku

V EÚ zriadime nový Európsky fond pre strategické investície, ktorého cieľom bude poskytovať dlhodobým investíciám podporu v prípade rizika a zlepšiť prístup podnikateľov k rizikovému financovaniu. Základom fondu bude záruka 16 miliárd eur z rozpočtu EÚ a 5 miliárd eur, ktoré poskytne Európska investičná banka (EIB).

Týchto 21 miliárd eur podľa plánov v nasledujúcich troch rokoch prinesie 240 miliárd eur vo forme dlhodobých investícií a 75 miliárd eur pre malé a stredné podniky.

Každé euro v rámci ochrany fondu pred rizikom môže priniesť̌ v priemere 15 eur investícií do reálnej ekonomiky, ku ktorým by inak nedošlo. Niektorí politici spochybňujú takýto vysoký efekt. Skúsenosti z posledných rokov ukazujú, že plánovaný efekt je reálny. Aby efekt bol čo najväčší, treba zapojiť aj európske štrukturálne a investičné fondy, ktoré v rokoch 2014 až 2020 pomôžu investovať ďalších 630 miliárd EUR. Je veľmi dôležité́, aby sme maximálne zhodnotili každé investované euro.

Riešenia pre rast a zamestnanosť v Európe.

Pred dvomi týždňami som sa stretol s podpredsedom Európskej Komisie Marošom Šefčovičom. Hovorili sme spolu o tom, ako pritiahnuť čo najviac súkromných investorov do oblastí, ktoré nenesú riziká a nepotrebujú záruky ani zdroje zo strany EÚ. Jednou z týchto oblastí je vykurovanie bytov, domov a budov. Ako predseda Banskobystrického kraja som z Európskej banky pre obnovu a rozvoj zobral úver 5 mil. eur. Zateplili a zrekonštruovali sme z toho sedem škôl a internátov. Tieto zariadenia ušetria viac ako 50 % energií ročne, v jednotlivých prípadoch až 60 %. Práve v tejto sfére v EÚ spotrebujeme až 40 % energií. Podľa analýz tu existuje priestor na úspory energie v rozsahu 50-75 %! Keby sa nám to podarilo čo najskôr, znížili by sme energetickú závislosť EÚ najmenej o 20% a ušetrili ročne viac ako 100 miliárd eur. Vlastníci budov nepotrebujú žiadne vlastné financie. Z úspory energií to hravo splatia. Zisk z toho budú mať vlastníci budov a bytov, investori, ktorí vložia financie na podporu tohto projektu, bankové inštitúcie, cez ktoré potečú financie. Bude to mať pozitívne dopady na energetickú bezpečnosť Európy, na životné prostredie a na vytvorenie niekoľko stotisíc pracovných miest… Verím, že Komisia tento podnet zanalyzuje.

Hovorili sme aj o ďalších príkladoch, ktoré možno použiť ako „best practices“ (najlepšie príklady). Rýchly internet a informačné a komunikačné technológie môžu v EÚ priniesť viac, ako 340 miliárd eur ročne a vytvoriť viac ako milión nových pracovných miest. Keď som bol primátorom, rozbehli sme vo Zvolene budovanie optickej siete s najrýchlejším internetom na svete. Napojili sme na ňu aj kamerový systém mesta. Pretože na jej celkové vybudovanie sme nemali dosť peňazí, stavebný úrad dostal od primátora úlohu, aby všetci investori, ktorí budú budovať inžinierske siete, dostali v stavebnom povolení podmienku, že sú povinní umožniť mestu vložiť do výkopu chráničku, do ktorej neskôr mesto vtiahne optické vlákna. Takto mesto ušetrilo viac, ako 80% nákladov. Môže to slúžiť ako príklad, že nielen pomocou eurofondov dokážeme vytvoriť vysokú pridanú hodnotu.

Jedným z cieľov tohto príspevku je podnietiť myšlienky a riešenia, ktoré by oživeniu ekonomiky mohli pomôcť.

Komentár pripravil Vladimír Maňka, poslanec Európskeho parlamentu.

O red

Odporúčame pozrieť

Európska komisia predstavila plán na zníženie skleníkových plynov

Európska komisia predstavila nový plán boja proti klimatickej zmene. Skleníkové plyny chce znížiť o 90% …

Consent choices