Obmedzenie byrokracie: Úspory vo výške až do 48 miliónov EUR vďaka novým pravidlám

Európska komisia
Európska komisia. PHOTO: Flickr.

Nové pravidlá reagujú na prieskum vykonaný v roku 2010, v rámci ktorého sa zistilo, že takmer 40 % podnikov by bolo viac naklonených obchodovať mimo svojho domáceho trhu, pokiaľ by sa zjednodušili postupy týkajúce sa riešenia súdnych sporov v cudzine. Odstránenie byrokratických prekážok, ktoré podnikom prinášajú dodatočné náklady a právnu neistotu, je tiež kľúčovou súčasťou plánu Komisie na uľahčenie života občanov a fungovania podnikov.

Európska komisia navrhla v roku 2010 reformu nariadenia „Brusel I“. V nadväznosti na podporu Európskeho parlamentu a členských štátov  sa tieto pravidlá začnú uplatňovať od zajtra, t. j. 10. januára 2015, dva roky po uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie. Cieľom reformy je zefektívnenie justičnej spolupráce v občianskych veciach v Európskej únii, a to najmä zabezpečením bezproblémového uznávania a výkonu rozsudkov v ostatných členských štátoch.

Nové predpisy platné od zajtra znamenajú, že podniky a spotrebitelia budú môcť ľahšie vyriešiť cezhraničné právne spory – pričom sa v EÚ každoročne očakávajú úspory vo výške až do 48 miliónov EUR. Pravidlá rušia nákladný a zdĺhavý postup, ktorý sa v súčasnosti využíva 10 000 krát ročne s cieľom uznať rozsudky v občianskoprávnych a obchodných veciach v iných krajinách EÚ.

Od zajtra budú takéto cezhraničné rozsudky automaticky vykonateľné v celej EÚ. Spotrebitelia tiež budú lepšie chránení pri kúpe od obchodníkov z krajín mimo EÚ a podniky budú mať väčšiu právnu istotu pri podnikaní v rámci celej EÚ. Nové opatrenia plnia sľub EÚ znižovať byrokraciu a posilniť jednotný trh EÚ s cieľom podporiť udržateľný hospodársky rast.

„Toto je veľmi dobrá správa pre európskych občanov a malé a stredné podniky“, povedala Věra Jourová, komisárka EÚ pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť. „Tieto nové pravidlá by mohli priniesť úspory vo výške od 2 000 do 12 000 EUR za každý jednotlivý prípad. Ide o úspešné naplnenie prísľubu znížiť byrokraciu a posilniť jednotný trh EÚ. Toto opatrenie bude významným prínosom najmä pre malé a stredné podniky a prostredníctvom neho sa vytvorí oveľa viac príležitostí pre podniky v celej Európe“.

Od zajtra začínajú platiť tieto praktické zlepšenia:

  • Vykonateľné súdne rozhodnutie v občianskoprávnych a obchodných veciach v jednom členskom štáte bude automaticky vykonateľné v celej EÚ. Tieto pravidlá rušia komplikované sprostredkovacie konanie – konanie o vyhlásenie vykonateľnosti. Toto konanie si zvyčajne vyžadovalo náklady vo výške 2 000 až 3 000 EUR v závislosti od členského štátu, ale mohlo stáť až 12 700 EUR vrátane nákladov na právnika, preklad a súdne trovy. V takmer 95 % prípadov bolo toto konanie len čistou formalitou.
Viac..  Ch. Lagardová: Inflácia v eurozóne smeruje k cieľovej hodnote

V momente, kedy je v ktoromkoľvek členskom štáte vynesený rozsudok, ho bude môcť veriteľ presadiť vo všetkých ostatných členských štátoch – znamená to, že podniky a občania sa budú môcť k svojim peniazom dostať rýchlejšie, ľahšie a bezplatne. Za výnimočných okolností budú súdy aj naďalej môcť zabrániť vykonateľnosti rozsudku, napríklad ak súd iného členského štátu porušil právo na spravodlivý proces.

  • Spotrebitelia a zamestnanci budú lepšie chránení v prípade právnych sporov týkajúcich sa tretích krajín. Doteraz spotrebitelia často neboli schopní uplatniť svoje práva v prípade nákupe tovaru od obchodníka so sídlom v tretej krajine a predávajúceho výrobky v členskom štáte EÚ. Nové pravidlá znamenajú, že v celej EÚ bude mať spotrebiteľ v prípade akéhokoľvek takéhoto sporu prístup k spravodlivosti v krajine, kde má bydlisko – spotrebiteľ sa nebude musieť obrátiť na súdy tretej krajiny. Nové pravidlá tiež umožnia zamestnancom pracujúcim v EÚ viesť súdne konania proti svojim zamestnávateľom so sídlom v tretej krajine na súdoch členského štátu, v ktorom zvyčajne pracujú.
  • Zvýši sa právna istota v súvislosti s dohodami o voľbe súdu medzi spoločnosťami. V minulosti sa dohody o voľbe súdu mohli obchádzať postúpením sporu súdu iného členského štátu EÚ (a nie zvolenému súdu) s cieľom predĺženia riešenia sporu. Nové pravidlá, ktoré začnú platiť zajtra, ukončia takéto taktiky zneužívania tým, že zvolený súd dostane v prípade paralelných konaní v danej veci prioritu.

 

 

O ram

Odporúčame pozrieť

potraviny

Ostrá kritika zo strany slovenských mlynárov: ohrozenie potravinárstva pre „bruselských byrokratov“

Mlyny združené v Slovenskej spoločnosti mlynárov podporujú požiadavky slovenských poľnohospodárov. Vedenie Európskej únie a najmä tamojší byrokrati …

Consent choices