Európsky Dialóg ponúka možnosť stáže. Prihlás sa do konca januára!

Európsky dialóg je slovenský think-tank so sídlom v Trnave, zameraný na zvyšovanie povedomia o európskej problematike v rámci slovenskej verejnosti.

Názov “Európsky dialóg” odkazuje na základný hodnotový pilier modernej demokracie akou je občianska participácia na lokálnej, národnej, ako aj nadnárodnej úrovni. Považujeme za nevyhnutné viesť dialóg o jednotlivých agendách Európskej únie, zvyšovať participáciu Slovenska na otázkach EU, ale aj naopak podporovať spoluprácu medzi Slovenskom a ostatnými členskými krajinami.

Stáž zabezpečuje think-tank Európsky dialóg v spolupráci s Centrom európskych štúdii FSV UCM v TT.

Podmienky prijatia na stáž:

 • Vek: minimálne 18 rokov
 • Záujem o problematiku Európskej únie
 • Štrukturovaný životopis
 • Motivačný list by mal obsahovať:
  • dôvody, prečo sa zaujímate o stáž v Európskom dialógu
  • čo očakávate od stáže
  • ktorá oblasť v rámci problematiky EÚ Vás najviac zaujíma vrátane dôvodov
  • uviesť, v ktorom tíme chcete pôsobiť spolu s odôvodnením

Študenti majú na výber stáž v jednom z dvoch tímov.

Projektový tím.

 • pomoc pri organizovaní podujatí, ktoré budú prebiehať v spolupráci  s eD a Centra európskych štúdii FSV UCM.
 • editor + grafik- kreatívny človek, ktorého náplňou práce bude starostlivosť o web, vytváranie plagátov a reklamných predmetov na podujatia
 • Public relations- spravovanie webových lokalít (facebook, twitter)

Analytický tím.

 • písanie komentárov na vybranú problematiku
 • analýza odborných článkov z popredných think-tankov (napr. Centre for European Policy Studies) zaoberajúcich sa európskou problematikou
 • analýza činnosti slovenských europoslancov v európskom parlamente
 • analýza obsahu summitov, jednotlivých Rád, ako aj práce EP

Viac informácii nájdete na oficiálnej stránke Európskeho dialógu TU.

Pre spravodajský portál EuropskeNoviny.sk spracoval Miroslav Hajnoš, redaktor zameraný na vzdelávanie a možnosti v EÚ.

O Miroslav Hajnoš

Odporúčame pozrieť

Z EÚ začala platiť prechodná fáza mechanizmu kompenzácie uhlíka na hraniciach

V nedeľu v členských krajinách EÚ vstupuje do platnosti mechanizmus kompenzácie uhlíka na hraniciach (CBAM) …

Consent choices