Napriek vysokému dlhu v pomere k HDP sa Slovensko naďalej nachádza medzi tými menej zadlženými

Verejný dlh na konci 3. kvartálu 2014 predstavoval v prepočte na jedného Slováka 7,6 tis. EUR. V eurozóne to bolo až 27,6 tis. EUR. Fungovanie štátov na dlh už akosi zľudovelo. Deficitné hospodárenie vzniká, keď výdavky za určité obdobie prevyšujú dosiahnuté príjmy. Hromadením deficitov dochádza k tvorbe a postupnému nárastu dlhu, ktorý je potrebné financovať. Na tieto účely štát vykonáva finančné operácie na domácom i zahraničnom trhu, predovšetkým v podobe vydávania štátnych cenných papierov, teda dlhopisov a  pokladničných poukážok.

verejny dlh

„Deficit verejných financií či verejný dlh najčastejšie vyjadrujeme ako podiel na HDP danej krajiny. Predstaviť si, čo sa za týmito pojmami skrýva, ale nemusí byť vždy jednoduché. Preto sme sa na problematiku zadlženosti štátu pozreli aj z pohľadu ľudí a verejný dlh každej krajiny EÚ sme prepočítali na jedného jej obyvateľa“, uviedol analytický tím Poštovej banky. Údaje o výške verejného dlhu v jednotlivých krajinách únie ku koncu 3. kvartálu 2014 zverejnil uplynulý týždeň Eurostat.

Ku koncu septembra 2014 dosiahol verejný dlh Slovenska úroveň 55,4 % HDP. V porovnaní s predchádzajúcim kvartálom [2. kvartál 2014] mierne poklesol o – 0,2 p. b. a oproti 3. kvartálu 2013 je nižší o – 1,1 p. b.  Aj tak sa ale aktuálny dlh našej krajiny nenachádza ďaleko od maastrichtskej hranice 60 % HDP a v porovnaní s rokom 2008 sa jeho úroveň v pomere k HDP zdvojnásobila.

Napriek relatívne vysokému dlhu v pomere k HDP sa Slovensko naďalej nachádza medzi tými menej zadlženými krajinami únie, nakoľko nižší dlh v pomere k HDP ako my malo iba desať krajín EÚ.

Viac..  Spotrebitelia v eurozóne zvýšili inflačné očakávania

Názornejší pohľad na verejný dlh nám poskytuje jeho prepočet na obyvateľa, teda to, čo by za štát musel teoreticky zaplatiť každý z nás. Dlh nášho štátu predstavoval na konci tretieho kvartálu uplynulého roka 7,6 tis. EUR na hlavu. Zdá sa Vám to veľa? Tak v eurozóne to bolo až 27,6 tis. EUR a Európska únia ako celok bola na tom iba o niečo lepšie, keďže dlh na jedného obyvateľa únie predstavoval 23,6 tis. EUR.

Najvyšší dlh v prepočte na obyvateľa na konci tretieho štvrťroku vykázalo Írsko a to až vo výške 45,3 tis. EUR. Viac než 35 tis. EUR [hypoteticky] dlžil za svoj štát aj každý Belgičan a Talian a viac než 30 tis. EUR každý jeden Brit, Rakúšan aj Francúz. Najmenej štát dlží v prepočte na obyvateľa v Bulharsku, kde na hlavu pripadá dlh na úrovni „iba“ necelých 1,4 tis. eur. Menej ako dvetisíc eur na obyvateľa dlžilo na konci tretieho kvartálu 2014 svojim veriteľom už iba Estónsko.

Spomedzi krajín V4 pripadá na jedného obyvateľa vyšší verejný dlh ako u nás len v Maďarsku. Na každého Maďara pripadal na konci tretieho kvartálu dlh štátu na úrovni 8,2 tis. EUR. Poliaci a Česi nesú na pleciach za svoj štát o niečo menšie bremeno ako my. Verejný dlh pripadajúci na jedného Čecha predstavuje 6,4 tis. EUR a na jedného Poliaka 5,2 tis. EUR.

 

O ram

Odporúčame pozrieť

ekonomika

Ekonomika eurozóny v 3. štvrťroku klesla

Ekonomika eurozóny v 3. štvrťroku 2023 v medzikvartálnom porovnaní a na sezónne upravenej báze mierne …

Consent choices