Pierre Moscovici. PHOTO: © European Union 2015

Gruzínsko dostalo prvú časť zo 46 miliónového grantu na makrofinančnú výpomoc

Pierre Moscovici. PHOTO: © European Union 2015
Pierre Moscovici. PHOTO: © European Union 2015

Európska komisia vyplatila 13 miliónov eur z grantu určeného pre Gruzínsko. Predstavuje to prvú časť 46 miliónového grantu zameraného na makrofinančnú pomoc programu EÚ pre Gruzínsko, ktorý bol schválený v auguste 2013.

Prvá tranža obsahuje 10 miliónov eur v pôžičkách, ktoré budú v najbližšej dobe vyplatené. Druhá tranža vo výške 23 miliónov eur, zložená z 10 miliónového grantu a 13 miliónov eur v pôžičkách bude vyplatená v polovici roka 2015.

Pierre Moscovici, európsky komisár pre hospodárske a finančné záležitosti povedal: „Európa dodrží svoj záväzok pomôcť Gruzínsku zmierniť svoje finančné obmedzenia. Podporujeme snahy Gruzínska o udržanie makroekonomickej stability pri vykonávaní reforiem na podporu rastu a uľahčenie užšej hospodárskej integrácie s EÚ.“

Program makrofinančnej pomoci je zameraný na posilnenie platobnej bilancie a rozpočtovej pozície Gruzínska a na podporu reforiem zameraných na posilnenie správy ekonomických záležitostí či zvyšovanie sociálneho začlenenia. Konkrétne budú podporené reformy v oblasti verejných financií, sociálnej politiky, bankového dohľadu a obchodu, a politiky hospodárskej súťaže.

Viac..  Štúdia: obchod EÚ otvára nové obchodné príležitosti pre agropotravinárskych vývozcov z EÚ

O vik

Odporúčame pozrieť

Peter Szijjarto

Maďarsko považuje postup EÚ voči Gruzínsku za nespravodlivý

Postup Európskej únie voči Gruzínsku je nespravodlivý. Táto krajina by mala dostať štatút kandidátskej krajiny …

Consent choices