beres, Rehn
Francúzska poslankyňa Pervenche Berès zasadá v skupine Socialistov a demokratov (S&D) (vľavo) a fínsky poslanec Olli Rehn, člen Aliancie liberálov a demokratov za Európu (ALDE) (vpravo). PHOTO: © European Union 2015 - Source EP.

Poslanci Pervenche Berès a Olli Rehn o hospodárstve EÚ

beres, Rehn
Francúzska poslankyňa Pervenche Berès zo skupiny Socialistov a demokratov (S&D) (vľavo) a fínsky poslanec Olli Rehn, člen Aliancie liberálov a demokratov za Európu (ALDE) (vpravo). PHOTO: © European Union 2015 – Source EP.

Poslanci národných parlamentov tento týždeň rokujú o hospodárskom riadení Únie. Pri tejto príležitosti sme oslovili dvoch europoslancov, ktorí sa angažujú v tejto oblasti. Pervenche Berès je zodpovedná za vypracovanie správy o rámci pre hospodárskej riadenie. Olli Rehn sa ako bývalý komisár pre hospodárstvo a menu výrazne podieľal na rozhodnutiach, o ktorých je dnes reč. Prečítajte si, ako obaja vnímajú dilemu medzi šetrením a investíciami, nákup aktív zo strany ECB a situáciu v Grécku.

Mala by sa EÚ zamerať skôr na šetrenie alebo na investície?

Pervenche Berès: Eurozóna aj celá EÚ potrebuje zaujať novú fiškálnu pozíciu a zamerať sa na podporu investícií, udržateľného rastu a na štrukturálne reformy, ktorých cieľom je vytváranie pracovných miest.

Olli Rehn: Konsolidácia verejných financií v strednodobom horizonte by mala byť spojená so štrukturálnymi reformami a cielenými investíciami podporujúcimi rast a zamestnanosť.

Čo si myslíte o programe nákupu aktív, ktorý ohlásila Európska centrálna banka?

Pervenche Berès: Program nákupu aktív považujem za uvítania hodný, no nemal by byť jediným nástrojom na oživenie európskej ekonomiky. Súčasný rámec pre hospodárke riadenie potrebuje vylepšenia, aby umožnil lepšiu diskusiu, najmä čo sa týka zhodnotenia makroekonomických nerovnováh a vedľajších účinkov medzi členskými štátmi.

Olli Rehn: Kvantitatívne uvoľňovanie ECB spojené s nízkymi cenami ropy a silnou ekonomikou USA zvýši v Európe perspektívy rastu. Ale len z krátkodobého hľadiska. Z dlhodobého hľadiska je potrebné, aby si všetci kľúčoví hráči – nielen ECB, robili svoju prácu. Celé je to o dopade fiškálnych stimulov na reálnu ekonomiku, firmy a domácnosti.

Viac..  B. Vujčič: Mzdové tlaky v eurozóne sa nezmierňujú

Ako vidíte úlohu Európskeho parlamentu pri príprave európskeho semestra?

Pervenche Berès: Európsky parlament, národné parlamenty ale aj sociálni partneri by mali byť do tohto procesu lepšie zapojení. Napríklad taký ročný prieskum rastu by mal byť predmetom spolurozhodovacieho postupu.

Olli Rehn: Verím, že Európsky parlament tu môže zohrávať dôležitú úlohu a to nielen ako fórum pre výmenu názorov, ale aj ako akýsi strážca. Pri prijímaní národných reformných programov sa hlasy národných parlamentov neberú moc do úvahy. Prial by som si tu vidieť zlepšenia.

Ako vnímate situáciu v Grécku?

Pervenche Berès: Víťazstvo Syrizy nemožno chápať len ako reakciu na nedostatok demokratickej zodpovednosti v hospodárskej a menovej Únii.Predstavuje však jasný signál toho, že občania si želajú skoncovať s nedemokratickým rozhodovaním Trojky.

Olli Rehn: Dúfam, že nová vláda sa popasuje s daňovými únikmi a osobnými záujmami. V gréckej ekonomike nastal obrat k rastu a vytváraniu pracovných miest, ktorý treba podporiť reformami.

O ram

Odporúčame pozrieť

eurozona

Dôvera v ekonomiku eurozóny tento mesiac klesla

Dôvera v ekonomiku eurozóny tento mesiac klesla, aj keď menej, ako očakávali analytici. Dôvodom bolo …

Consent choices