Učitelia, riaditelia škôl či inšpektori sa môžu vzdelávať v zahraničí

logopracaTúto príležitosť im prináša projekt Pestalozzi, vďaka ktorému si môžu zlepšiť svoje profesijné zručnosti. Do programu sa môžu zapojiť pedagógovia zo signatárskych krajín Európskeho kultúrneho dohovoru, medzi ktoré patrí aj Slovensko.

Program ponúka školenia, workshopy či letné školy. Záujemcovia sa môžu zúčastniť len na jednej aktivite v priebehu dvoch rokov. Najbližšia aktivita: Hudba ako nástroj sociálnej kohézie vo výchove a vzdelávaní pre demokratické občianstvo bude organizovaná v talianskom jazyku, pre vybraných 10 účastníkov z rôznych krajín. Zaregistrovať sa môžu do 15. februára, na stránke TU. Cestovné a pobytové náklady hradí Rada Európy a organizátorská krajina.

V programe Pestalozzi si učitelia každoročne vymieňajú informácie a príklady z praxe, zdokonaľujú metodologické postupy a vylepšujú vzdelávacie pomôcky. Vzájomne sa dohodujú aj na bližšej spolupráci, ktorá následne funguje už na medzinárodnej úrovni.

Všetky podrobné informácie ohľadom registrácie a pokynov na prihlasovanie sú dostupné TU.

Pre spravodajský portál EuropskeNoviny.sk spracoval Miroslav Hajnoš, redaktor zameraný na vzdelávanie a možnosti v EÚ.

O Miroslav Hajnoš

Odporúčame pozrieť

Eurokomisia navrhla začleniť roaming do asociačnej dohody s Moldavskom

Európska komisia (EK) prijala návrh na začlenenie roamingu do dohody o pridružení medzi EÚ a …

Consent choices