Jyrki Katainen. PHOTO: © European Union 2015

Začína sa budovať jednotný kapitálový trh v Únii, Brusel mu dal zelenú

Jyrki Katainen. PHOTO: © European Union 2015
Jyrki Katainen. PHOTO: © European Union 2015

Európska komisia odštartovala projekt na vytvorenie kapitálového trhu Únie vo všetkých členských štátoch. Ide o jeden z hlavných projektov Komisie a jeho ambíciou je posilniť rast a zamestnanosť v EÚ.

Program je navrhnutý tak, aby podnikom pomohol preniknúť do rôznych kapitálových zdrojov odkiaľkoľvek v EÚ, pričom ponúka investorom a sporiteľom ďalšie príležitosti. Cieľom je vytvoriť jednotný trh pre kapitál všetkých 28 členských štátov, odstránením prekážok pre cezhraničné investície, a zároveň vedie k zníženiu nákladov na financovanie v rámci EÚ. Dobre fungujúci kapitálový trh môže takisto uľahčiť mobilizáciu súkromného financovania v rámci Európskeho investičného plánu.

Viceprezident Jyrki Katainen, zodpovedný za zamestnanosť, rast, investície a konkurencieschopnosť povedal: „Kapitálový trh Únie zabezpečí väčšiu diverzifikáciu financovania hospodárstva a pomôže znížiť náklady na získavanie kapitálu pre firmy. Je potrebné otvoriť nové cesty financovania pre všetky európske podniky, či už veľké alebo malé.“

„Jedným z hlavných problémov, ktorým Európa čelí je dostať investície, ktoré rozprúdia podporu rastu a zamestnanosti. Skutočný jednotný kapitálový trh vo všetkých 28 členských štátoch by pomohol podporiť tento cieľ tým, že spojí sporiteľov a investorov s podnikmi. Musíme identifikovať a zbaviť sa prekážok, ktoré brzdia tok kapitálu a práce,“ reagoval komisár Jonathan Hill.

Viac..  Lídri EÚ riešia otázku hospodárskej budúcnosti a konkurencieschopnosti Európy

V mnohých častiach Európy sú najmä malé a stredné podniky silné závislé na bankách. Hlavným cieľom tohto projektu bude tiež diverzifikovať a rozšíriť zdroje financovania tak, aby mali podniky ľahší prístup k úverom prostredníctvom kapitálových trhov.

O vik

Odporúčame pozrieť

Juncker

Junckerov plán sa osvedčil pri podpore zamestnanosti a rastu v celej EÚ

Investičný plán pre Európu – nazývaný aj Junckerov plán – sa veľmi osvedčil pri podpore …

Consent choices