Sylvie Guillaume
Sylvie Guillaume. PHOTO: © European Union 2015 - Source EP.

Spovinniť európsky register transparentnosti bude zložité, tvrdí poslankyňa Sylvie Guillaume

Sylvie Guillaume
Sylvie Guillaume, podpredsedníčka Parlementu. PHOTO: © European Union 2015 – Source EP.

27. januára 2015 vstúpil do platnosti nový európsky register transparentnosti. Slúži na registráciu lobistických skupín, ktoré sa snažia presadzovať svoje záujmy v európskych inštitúciách. Prevádzkuje ho Komisia spoločne s Parlamentom, ktorý si už dlhú dobu bezvýsledne želá, aby bol tento register povinný. O špecifikách nového registra sme sa porozprávali s podpredsedníčkou Parlamentu, francúzskou sociálnou demokratkou Sylvie Guillaume.

Ako tento register vlastne funguje?

Nátlakové skupiny, ktoré sa rozhodnú zapísať do registra transparentnosti, musia uviesť názov organizácie, ktorú reprezentujú, mená zástupcov, pre ktorých pracujú, ich oblasť pôsobnosti a takisto aj finančné prostriedky, ktoré majú na svoj lobing k dispozícii. Zápis do registra ich oprávňuje k tomu, aby sa zúčastňovali schôdzí, medziskupín alebo vypočutí.

V novej verzii registra je potrebné uviesť tieto údaje presnejšie ako predtým.

Register transparentnosti dnes nie je povinný, má sa to do budúcnosti zmeniť?

Viac..  SR navrhne na stretnutí agroministrov EÚ rokovanie o ukrajinskom obilí

Parlament sa už viackrát vyslovil za to, aby bol tento register povinný. To isté si želajú aj európski občania.

No uviesť to do života bude zložité, keďže s tým budú musieť súhlasiť všetky členské štáty. Celý proces navyše sťažujú otázky súvisiace s rozdielmi medzi jednotlivými inštitúciami.

Ako môže tento register napomôcť lepšej orientácii občanov v tom, kto všetko sa snaží ovplyvňovať rozhodovanie na európskej úrovni?

Register vám poskytne len čiastočný pohľad, pretože lobing môže nadobudnúť viacero rozličných podôb.

Potom, ako Komisia rozhodla, že agendy komisárov musia byť zverejnené, pribudlo v registri mnoho nových záznamov a tým aj nové informácie pre občanov.

Cieľom je, aby bol tento register povinný, no predtým však bude potrebné, aby prešiel viacerými vylepšeniami a aby v ňom boli uvedené len overené údaje.

O ram

Odporúčame pozrieť

Eugen Jurzyca: Od začiatku volebného mandátu presadzujem transparentnejšie fungovanie Európskeho parlamentu

Obrana demokratických inštitúcií a integrity Parlamentu pred zasahovaním • výzva na väčšiu transparentnosť, integritu a …

Consent choices