Europsky parlament
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Europarlament prijal nové pravidlá transparentnosti pre politickú reklamu

Cieľom nových pravidiel je posilniť dôveru občanov vo volebné kampane a pomôcť v boji proti dezinformáciám a zahraničnému zasahovaniu.

Parlament v utorok prijal nové pravidlá týkajúce sa transparentnosti a cielenia politickej reklamy, vďaka ktorým sa volebné a referendové kampane stanú transparentnejšími a odolnejšími voči zasahovaniu. Nové pravidlá budú regulovať politickú reklamu, najmä online reklamy, a zároveň stanovia rámec pre politických aktérov, aby mohli ľahšie inzerovať v celej EÚ.

Väčšia transparentnosť a zodpovednosť

Podľa nových pravidiel bude musieť byť politická reklama jasne označená. Občania, úrady a novinári budú môcť ľahko získať informácie o tom, či sú cieľovou skupinou reklamy, aké je cena reklamy a s ktorými voľbami alebo referendom sa spája. Všetky politické reklamy a súvisiace informácie budú uložené vo verejnom online úložisku. S cieľom obmedziť zahraničné zasahovanie do európskych demokratických procesov bude sponzorovanie reklám krajinami mimo EÚ zakázané v období troch mesiacov pred voľbami alebo referendom.

Regulácia stratégií cielenia

S cieľom chrániť voličov pred manipuláciou budú techniky cielenia a zosilňovania v prípade online politickej reklamy možné len na základe osobných údajov získaných od subjektu po udelení výslovného a samostatného súhlasu. Nebude možné používať osobitné kategórie osobných údajov (napr. etnická príslušnosť, náboženstvo, sexuálna orientácia) alebo údaje maloletých osôb.

Ochrana slobody prejavu

Pravidlá sa týkajú len platených politických reklám. Nemajú vplyv na obsah politickej reklamy ani na pravidlá týkajúce sa vedenia a financovania politických kampaní. Netýkajú sa osobných názorov, politických názorov, ako je akýkoľvek nesponzorovaný novinársky obsah alebo komunikácia o organizácii volieb a účasti v nich (napr. oznámenia kandidátov) oficiálnymi vnútroštátnymi zdrojmi alebo zdrojmi EÚ.

Vyhlásenie spravodajcu

Spravodajca Sandro Gozi (Renew, FR) uviedol: „Digitálne technológie zvyšujú zraniteľnosť občanov voči dezinformáciám a zahraničnému zasahovaniu. Teraz je viac ako kedykoľvek predtým nevyhnutné chrániť naše demokratické a volebné procesy. Pravidlá, ktoré sa dnes prijali, zohrávajú kľúčovú úlohu, keď pomáhajú občanom rozpoznať, kto stojí za politickým posolstvom, a prijímať tak informované rozhodnutia pri volebných urnách. Vzhľadom na blížiace sa európske voľby naliehavo vyzývame všetky online platformy, aby začali uplatňovať nové pravidlá čo najskôr a zabezpečili, že digitálny priestor zostane bezpečným miestom na výmenu politických myšlienok a názorov.“

Viac..  EÚ a Nórsko sa dohodli na partnerstve v oblasti surovín a batérií

Tlačová konferencia

Spravodajca bude informovať novinárov po utorkovom plenárnom hlasovaní o nových pravidlách transparentnej a bezpečnej politickej reklamy. Viac informácií nájdete tu.

Ďalší postup

Po prijatí v pléne (470 hlasov bolo za, 50 bolo proti a 105 sa zdržalo hlasovania) musí formálne prijať znenie aj Rada. Pravidlá sa budú uplatňovať 18 mesiacov po nadobudnutí účinnosti, zatiaľ čo vymedzenia pojmov a opatrenia týkajúce sa nediskriminačného poskytovania cezhraničnej politickej reklamy (vrátane európskych politických strán a politických skupín) sa budú uplatňovať už 20 dní po uverejnení v Úradnom vestníku EÚ.

Týmito pravidlami Parlament priamo reaguje na obavy občanov týkajúce sa bezpečnej a dôveryhodnej digitálnej spoločnosti, najmä na návrh 33 ods. 5 správy o výsledku Konferencie o budúcnosti Európy.

O mam

Odporúčame pozrieť

Eugen Jurzyca: Od začiatku volebného mandátu presadzujem transparentnejšie fungovanie Európskeho parlamentu

Obrana demokratických inštitúcií a integrity Parlamentu pred zasahovaním • výzva na väčšiu transparentnosť, integritu a …

Consent choices