Valdis Dombrovskis
Valdis Dombrovskis, podpredseda Komisie pre euro a sociálny dialóg. PHOTO: © European Union 2015 - Source EP.

Podľa zimnej ekonomickej prognózy sa vyhliadky zlepšili, no riziká pretrvávajú

Valdis Dombrovskis
Valdis Dombrovskis, podpredseda Komisie pre euro a sociálny dialóg. PHOTO: © European Union 2015 – Source EP.

Po prvýkrát od roku 2007 majú ekonomiky všetkých členských štátov Európskej únie podľa očakávaní tento rok začať opäť rásť. Uvádza sa to v zimnej prognóze Európskej komisie. Očakáva sa, že ekonomická činnosť v EÚ a v eurozóne sa v priebehu tohto roka mierne zlepší a v roku 2016 nadobudne ešte rýchlejšie tempo. Rast dosiahne podľa prognózy tento rok úroveň 1,7 % v EÚ ako celku a 1,3 % v eurozóne. V dôsledku posilneného domáceho a zahraničného dopytu, veľmi ústretovej menovej politiky a vo všeobecnosti neutrálnych zámerov fiškálnej politiky by mal ročný rast dosiahnuť v roku 2016 úroveň 2,1 % v EÚ, resp. 1,9 % v eurozóne.

Vyhliadky rastu v celej Európe sú vzhľadom na slabé investičné prostredie a vysokú nezamestnanosť stále obmedzené. Vďaka niekoľkým kľúčovým udalostiam, ku ktorým došlo od jesene, sa však krátkodobé vyhliadky zlepšili. Ceny ropy klesali rýchlejšie než predtým, euro značne oslabilo, ECB oznámila kvantitatívne uvoľňovanie a Európska komisia predložila svoj Investičný plán pre Európu. Všetky tieto faktory by mali mať pozitívny vplyv na rast.

Valdis Dombrovskis, podpredseda Komisie pre euro a sociálny dialóg, uviedol: „Európa dnes stojí na rázcestí. Nastala správna hospodárska situácia, ktorá nám umožní dosiahnuť udržateľný rast a vytvoriť pracovné miesta. Po tom, ako vlády členských štátov museli kvôli kríze prijať zložité politické rozhodnutia, sa začínajú črtať výsledky prijatých reforiem. Reformné úsilie však musíme zintenzívniť, aby sme posilnili obnovu a zabezpečili, že reformy budú znamenať viac peňazí vo vreckách občanov. Komisia plní svoje záväzky v troch hlavných oblastiach: investície, štrukturálne reformy a fiškálna zodpovednosť. Ich vykonávanie je však teraz už na pleciach členských štátov. A práve v členských štátoch budú ľudia naše výsledky aj hodnotiť.“

Pierre Moscovici, komisár pre hospodárske a finančné záležitosti, dane a clá, vyhlásil:„Hospodárske vyhliadky Európy sú dnes o čosi priaznivejšie než v dobe, keď sme prezentovali predchádzajúce prognózy. Pokles cien ropy a lacnejšie euro sú pre hospodárstvo EÚ vítaným stimulom. Okrem toho aj Investičný plán pre Európu a nedávne dôležité rozhodnutia ECB pomôžu vytvoriť prostredie, ktoré bude priaznivejšie naklonené reformám a inteligentným fiškálnym politikám. Pred sebou však stále máme množstvo tvrdej práce, aby sme vytvorili pracovné miesta, ktoré pre milióny Európanov stále ostávajú nedosiahnuteľné.“

Hospodársky rast zoširoka

Hoci sa očakáva, že všetky členské štáty budú mať tento rok pozitívnu mieru rastu a obnova sa v posledných štvrťrokoch ďalej prehlbovala, rozdiely v ekonomickej výkonnosti jednotlivých členských štátov EÚ pravdepodobne pretrvajú. Dôvodom je čiastočne to, že pokrok pri znižovaní pákového efektu v bankách, vo verejnom i v súkromnom sektore je v jednotlivých členských štátoch stále rozdielny. Pozitívny účinok nízkych cien ropy na rast bude tiež rozdielny a bude závisieť od energetického mixu danej krajiny. Ústretové menové podmienky by mohli mať výraznejší pozitívny účinok v krajinách, ktoré majú prísne podmienky financovania. Do akej miery bude vývoz profitovať aj z oslabeného kurzu eura, to závisí od obchodnej orientácie a príslušnej špecializácie daného členského štátu. V roku 2015 sa vo všeobecnosti očakáva, že miery rastu jednotlivých členských štátov sa budú naďalej značne líšiť – od 0,2 % (v Chorvátsku) až po 3,5 % (v Írsku).

 Inflácia má ďalej klesať a v roku 2016 začne rásť

Viac..  Banky v eurozóne očakávajú oživenie žiadostí o hypotéky

Trend nízkej inflácie pretrváva naďalej. Vo väčšine členských štátov inflácia v decembri dočasne klesla do záporných hodnôt, čo bolo spôsobené prudkým znížením cien energie. Inflácia má aj v roku 2015 ostať na miernych hodnotách, pretože celkový údaj o inflácii tlačia dole nízke ceny komodít. Inflácia by sa mala v polovici roka 2015 a v priebehu roka 2016 zvyšovať v nadväznosti na postupné posilňovanie ekonomickej činnosti, nárast miezd a zníženie miery nevyužitých kapacít. Inflácia má v EÚ dosiahnuť 0,2 % v roku 2015 a 1,4 % v roku 2016. Predpokladá sa, že inflácia v eurozóne bude tento rok na úrovni -0,1 % a v roku 2016 narastie na 1,3 %.

Vytváranie pracovných miest naberá vyššie obrátky, no nezamestnanosť klesá len veľmi pomaly

V nadväznosti na zrýchľovanie hospodárskeho rastu dôjde aj k zrýchleniu tempa čistého vytvárania pracovných miest, ktoré z pôvodne nízkej úrovne nabralo v priebehu minulého roka vyššie obrátky. Trhy práce by ku koncu prognózovaného obdobia mali zaznamenať zlepšenie. Zároveň sa však očakáva, že hospodársky rast nebude dostatočný na to, aby došlo k výraznému zlepšeniu. Miera nezamestnanosti má v roku 2015 klesnúť na 9,8 % v EÚ a 11,2 % v eurozóne. Očakáva sa, že reformy trhu práce realizované v posledných rokoch budú naďalej prinášať výsledky a prispejú k tomu, že miera nezamestnanosti poklesne v roku 2016 na ešte nižšie hodnoty.

 Deficity verejných financií naďalej klesajú

Pokračuje znižovanie deficitov verejných financií, no zámery fiškálnej politiky sú v súčasnosti neutrálne. Pomery deficitu k HDP budú podľa prognózy v nasledujúcich dvoch rokoch naďalej klesať. V rámci EÚ sa očakáva ich pokles z 3,0 % v roku 2014 na 2,6 % tento rok a na 2,2 % v roku 2016. V eurozóne by mali zaznamenať pokles na 2,2 % v roku 2015 a na 1,9 % v roku 2016. Pokiaľ ide o EÚ ako celok, predpokladá sa, že pomer dlhu k HDP dosiahol vrchol v roku 2014, a to na úrovni 88,4 %. V eurozóne by tento pomer mal dosiahnuť vrchol tento rok na úrovni 94,4 %, po čom začne klesať.

Zvýšila sa miera neistoty

Celkovo došlo k zvýšeniu miery neistoty týkajúcej sa existujúcich ekonomických vyhliadok. Riziká poklesu niektorých ukazovateľov sa zintenzívnili, no zároveň sa vynorili nové pozitívne faktory. Dôvodom je napätá geopolitická situácia, opätovná volatilita na finančných trhoch v kontexte nesúrodých menových politík v najväčších ekonomikách a nedokončenie štrukturálnych reforiem. Ak by došlo k predĺženiu obdobia veľmi nízkej alebo zápornej inflácie, aj to by malo nepriaznivý vplyv na vyhliadky rastu. Pozitívnym zistením je, že niektoré faktory by v dôsledku nízkych cien energie mohli viesť k výraznejšiemu posilneniu globálneho rastu a rastu v EÚ, než sa očakávalo.

O ram

Odporúčame pozrieť

Ekonomika eurozóny vo 4. štvrťroku stagnovala

Ekonomika eurozóny v poslednom štvrťroku minulého roka zaznamenala v medzikvartálnom porovnaní stagnáciu. Napriek tomu, že …

Consent choices