Poslanci vítajú uvoľnenie 1 mld. EUR na boj proti nezamestnanosti

Európsky parlament v Štrasburgu. PHOTO: Flickr.com
Európsky parlament v Štrasburgu. PHOTO: Flickr.com

Poslanci v utorok dopoludnia diskutovali s komisárkou Marianne Thyssen o najnovších plánoch Komisie na zvýšenie sumy vyčlenenej tento rok pre iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých (YEI) na 1 mld. eur. Väčšina zákonodarcov, ktorí sa na rozprave zúčastnili, privítala myšlienku rýchlejšieho uvoľnenia prostriedkov na boj proti nezamestnanosti mladých ľudí, zároveň však požadovala dlhodobé riešenia a štrukturálne reformy.

Poslanci v rozprave vyzvali EÚ, aby konala rýchlo v snahe o zníženie počtu mladých ľudí bez práce, ktorých je aktuálne v rámci celej Únie približne 7,5 milióna. V regiónoch najviac postihnutých týmto fenoménom, najmä na juhu Európy, dosahuje nezamestnanosť ľudí vo veku 15 – 24 rokov až 50%. Európa by tak podľa poslancov mohla stratiť celú generáciu mladých ľudí, ktorí nebudú schopní osamostatniť sa a rozvinúť svoj kreatívny potenciál.

Niektorí rečníci však v rozprave vyjadrili obavy v súvislosti so schopnosťou členských štátov využiť navýšené prostriedky efektívne. Podľa nich hrozí, že členské štáty uprednostnia dočasné riešenia šité horúcou ihlou namiesto vytvárania podmienok na tvorbu dlhodobo udržateľných a kvalitných pracovných miest.

Komisárka pre zamestnanosť, sociálne záležitosti, zručnosti a pracovnú mobilitu Marianne Thyssen vyhlásila, že zvýšenie prostriedkov vyčlenených pre YEI v roku 2015 na 1 mld. eur je nevyhnutné, nakoľko programy YEI sa od roku 2013 rozbiehajú pomerne pomaly. Zároveň však prisľúbila prísne kontroly a posudzovanie predkladaných projektov a dodala, že viac prostriedkov na boj s nezamestnanosťou mladých nebude mať vplyv na prístup k financiám z ďalších fondov EÚ.

Navrhované opatrenia v kocke

Cieľom opatrení členských štátov v rámci takzvaného systému záruk pre mladých ľudí je znížiť nezamestnanosť mládeže podporou plynulého prechodu zo školy do pracovného procesu a stimulovaním tvorby pracovných miest.

Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých (YEI) dopĺňa financovanie poskytované Európskym sociálnym fondom (ESF) v členských štátoch, ktorých regióny zápasia s nezamestnanosťou mladých na úrovni viac ako 25%. Rozpočet YEI na roky 2014-2020 predstavuje 3,2 mld. eur, ďalších minimálne 3,2 mld. eur majú členské štáty k dispozícii z prostriedkov vyčlenených v rámci ESF.

Návrh na zvýšenie tohtoročného balíka vyčleneného pre YEI by zvýšil mieru predbežného financovania YEI v rámci jej pridelených rozpočtových prostriedkov na rok 2015 z aktuálneho 1% až na 30%. V prípade podpory zo strany Parlamentu a Rady by sa tak celkový tohtoročný finančný balík, ktorého cieľom je podporiť úsilie členských štátov o zapojenie 650.000 mladých ľudí do pracovného procesu v roku 2015, mohol zvýšiť až 30-násobne. Podmienkou je však schválenie nových pravidiel fungovania ESF do leta.

Viac..  Komisia a India podpísali dohodu o polovodičoch

Členské štáty, ktoré sú do iniciatívy zapojené (Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Francúzsko, Grécko, Chorvátsko, Írsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Spojené kráľovstvo, Španielsko, Švédsko a Taliansko), by tak mohli získať tretinu z celkového sedemročného rozpočtu 3,2 mld. eur okamžite potom, ako budú schválené relevantné cielené operačné programy.

Reakcie slovenských europoslancov

„Vítam túto správu. Skoro každý tretí Slovák do 25 rokov je bez práce, navyše nám patrí v rámci EÚ posledné miesto v zamestnanosti ľudí so základným vzdelaním. Problémom teda nie je len vek, ale aj vzdelanie, a iniciatíva nie je zameraná len na akési umelé vytvorenie pracovných miest, ale má za cieľ mladých aj vzdelávať,“ uviedol poslanec Eduard Kukan (EPP, SK).

„V EÚ je viac ako 7,5 miliónov nezamestnaných mladých ľudí. Najzraniteľnejší sú tí, ktorí nemajú potrebnú kvalifikáciu. Treba schváliť predfinancovanie, aby sme mladým dali šancu už v tomto roku. Do tejto iniciatívy je zapojených 20 štátov EÚ. Projekt podporuje ľavica, pravica i európski liberáli,“ uviedol poslanec Vladimír Maňka (S&D, SK).

„Vítam zmenu v Európskom sociálnom fonde podporujúcu Európsku iniciatívu pre mládež. Milióny mladých nezamestnaných, ktorí hľadajú uplatnenie mimo svojho oboru, by si dnes vybrali inú školu, iné smerovanie. V záujme ich budúcnosti musíme dôsledne kontrolovať využitie prostriedkov, ktoré pre tento program schvaľujeme,“ uviedol poslanec Branislav Škripek (ECR, SK).

„Podporujem toto riešenie, keďže tento balík je určený pre vytváranie nových pracovných miest, na preškolenie mladých ľudí po strate zamestnania, či ukončení pracovného pomeru. Najlepšou pomocou mladým ľuďom je ale vždy zlepšenie prostredia pre tvorbu pracovných miest,“ uviedol poslanec Ivan Štefanec (EPP, SK).

„Slovensku v rámci tejto iniciatívy hrozí, že sa vydá ľahšou, no nie zmysluplnou cestou – dotovaním narýchlo vytváraných, často krát neudržateľných pracovných miest. Apelujem na našu vládu, aby sa sústredila na užitočnejšie opatrenia, akými sú podpora start-upov, pracovnej mobility a kvalitného vzdelávania,“ uviedla poslankyňa Jana Žitňanská (ECR, SK).

O ram

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Digitálne produkty budú bezpečnejšie

Európsky parlament chce presadiť nový zákon o kybernetickej odolnosti. Mohlo by sa tak stať začiatkom …

Consent choices