Kríza v Iraku a Sýrii: Poslanci žiadajú zvýšenie pomoci

syria
PHOTO: Ilustračné Flickr.

Prebiehajúca násilná kríza v Sýrii viedla k vysídleniu vyše 7,6 milióna ľudí v rámci krajiny, pričom viac ako 12,2 milióna Sýrčanov zúfalo potrebuje pomoc. V Iraku naliehavo potrebuje humanitárnu pomoc viac ako 5,2 milióna ľudí a viac ako 2,1 milióna Iračanov je vysídlených v rámci svojej krajiny. Približne 740 000 Iračanov vysídlených v rámci štátu pritom prebýva v nevyhovujúcich príbytkoch v čase, keď región postihla krutá zima.  Ďalších 2,2 milióna Iračanov žijúcich v oblastiach pod kontrolou takzvaného Islamského štátu naliehavo potrebuje pomoc.

Podľa údajov Komisie sa približne 276 000 utečencov pokúsilo nelegálne vstúpiť na územie EÚ. Európska únia a jej členské štáty zmobilizovali vyše 3,3 miliardy eur na pomoc a obnovu pre Sýrčanov v ich krajine a pre utečencov a ich hostiteľské krajiny. Len v roku 2014 poskytla EÚ Iraku humanitárnu pomoc v hodnote 163 miliónov eur.

Medzinárodné spoločenstvo musí naplniť svoje sľuby a posilniť humanitárnu pomoc a asistenciu miliónom ľudí, ktorých postihla kríza v Iraku a Sýrii, uvádza sa v uznesení, ktoré vo štvrtok schválil Európsky parlament. Poslanci vyzvali EÚ, aby zvážila zvolanie darcovskej konferencie. Zdôraznili tiež, že k porážke takzvaného Islamského štátu je potrebné dospieť k politickej transformácii v Sýrii a inkluzívnej vláde v Iraku.

Zvýšenie medzinárodnej podpory

Parlament v uznesení zdôraznil potrebu väčšej humanitárnej pomoci a asistencie pre ľudí postihnutých krízou v Iraku a Sýrii, v neposlednom rade z dôvodu krutej zimy, ktorá zasiahla región Blízkeho východu. Poslanci vyzvali EÚ, aby zvážila zvolanie konferencie darcov a vyvíjala nátlak na všetkých poskytovateľov pomoci, aby čo najrýchlejšie splnili to, k čomu sa zaviazali.

Parlament dôrazne odsúdil hrozné, systematické a rozsiahle porušovanie ľudských práv, ktorého sa dopúšťa Asadov režim, teroristi z Islamského štátu (IŠ/ISIL/Dá’iš) a ďalšie džihádistické skupiny v Iraku a Sýrii, vrátane zabíjania rukojemníkov, všetkých foriem násilia na ľuďoch na základe ich náboženskej alebo etnickej príslušnosti a násilia na ženách a LGBTI osobách. Poslanci tiež odsúdili zneužívanie detí zo strany IŠ a vyzvali na okamžité prepustenie všetkých rukojemníkov.

Komplexná stratégia EÚ

Európska únia potrebuje komplexnú regionálnu stratégiu s cieľom poraziť IŠ a prispieť k spoločnému úsiliu o zmiernenie humanitárnej krízy a o ukončenie konfliktu v Sýrii a Iraku, uvádza sa v uznesení. Súčasťou tejto stratégie musí byť podľa poslancov podpora krajín, ktoré prijali utečencov, spolupráca s regionálnymi partnermi s cieľom odrezať teroristov od finančných zdrojov, dodávok zbraní a prísunu zahraničných bojovníkov, ako aj boj proti násilnému extrémizmu.

Viac..  Europoslanci prijali kľúčové nariadenie v boji proti sexuálnemu obťažovaniu detí

Poslanci tiež zdôraznili, že v Sýrii a Iraku nebude možný trvalý mier bez toho, aby sa všetky strany zodpovedali za zločiny spáchané počas konfliktu, najmä za zločiny z náboženských alebo etnických dôvodov.

Reakcie slovenských europoslancov

„Situácia v tejto oblasti je skutočne kritická, aj napriek skutočne intenzívnym snahám EÚ. Podporujem všetky aktivity EÚ na zvýšenie úsilia riešiť problémy v krízových oblastiach, inak nám hrozia početné vlny utečencov,“ uviedol poslanec Pál Csáky (EPP, SK)

„Obe krajiny bojujú proti extrémistickým skupinám islamského štátu. ISIS predstavuje problémy pre Sýriu, Irak, celý región a takisto pre Európu: využíva teroristické taktiky, rozvracia štáty, vyháňa ľudí zo svojich príbytkov. Je priamou hrozbou pre Európu, pre našu civilizáciu,“ uviedol poslanec Eduard Kukan (EPP, SK).

„Je potrebné, aby EÚ okrem humanitárnej pomoci ľuďom Sýrie a Iraku pomáhala vzniku udržateľných politických štruktúr, napr. samosprávy sýrskych kresťanov, Turkménov a Jezídov. Tí o tom vydali na pôde EP vlastnú deklaráciu. Inak bude humanitárna pomoc len krátkodobá,“ uviedol poslanec Branislav Škripek (ECR, SK).

„Žijeme v globálnom svete a EÚ je svojou silou, veľkosťou a významom svetovým hráčom, a tak je spoluzodpovedná za globálny vývoj.  Situácia v Islamskom štáte nás len utvrdzuje, že konflikty treba riešiť už v ich začiatkoch, aby sa nerozširovali,“ uviedol poslanec Ivan Štefanec (EPP, SK).

O ram

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Digitálne produkty budú bezpečnejšie

Európsky parlament chce presadiť nový zákon o kybernetickej odolnosti. Mohlo by sa tak stať začiatkom …

Consent choices