Európsky parlament obnoví vyšetrovanie aktivít CIA na území EÚ

parlament
Európsky parlament. PHOTO: Flickr.

Parlamentné výbory pre občianske slobody, zahraničné veci a ľudské práva budú vo svetle nových odhalení Senátu USA o využívaní mučenia Ústrednou spravodajskou službou (CIA) pokračovať vo vyšetrovaní údajnej prepravy a nezákonného zadržiavania väzňov CIA v členských štátoch EÚ. Vyplýva zo z uznesenia, ktoré v stredu schválil Európsky parlament. Poslanci zároveň opätovne vyzvali členské štáty, ktorých sa obvinenia týkajú, aby vykonali vlastné vnútroštátne vyšetrovanie a potrestali vinníkov.

Správa Senátu USA, ktorá bola odtajnená v decembri 2014, odhaľuje „nové skutočnosti, ktoré posilňujú obvinenia, že niekoľko členských štátov EÚ, ich orgány a úradníci a zamestnanci ich bezpečnostných a spravodajských služieb boli zapojení do programu CIA na tajné zadržiavanie a mimoriadne vydávanie, niekedy prostredníctvom korupčných praktík založených na vysokých peňažných sumách, ktoré poskytla CIA výmenou za ich spoluprácu,“ uvádza sa v uznesení, ktoré poslanci schválili pomerom hlasov 363 (za): 290 (proti): 48 (zdržalo sa hlasovania).

Vo svetle týchto nových dôkazov Parlament poveril svoj výbor pre občianske slobody, výbor pre zahraničné veci a podvýbor pre ľudské práva pokračovaním vyšetrovania údajnej prepravy a nezákonného zadržiavania väzňov v európskych krajinách zo strany CIA. Výbory by mali do jedného roka predložiť plénu správu o výsledkoch vyšetrovania.

Súčasťou vyšetrovania by malo byť vyslanie misií EP do členských štátov, kde údajne existovali tajné väznice CIA, a zhromaždenie všetkých relevantných informácií a dôkazov o možných úplatkoch alebo iných činoch korupcie v súvislosti s programom CIA.

Koniec beztrestnosti

Atmosféra beztrestnosti v súvislosti s programom CIA „umožnila, aby sa pokračovalo v porušovaní základných práv, ako ďalej ukázali programy hromadného sledovania Národnej bezpečnostnej agentúry USA a tajné služby rôznych členských štátov EÚ,“  uvádza sa v uznesení. Poslanci v tejto súvislosti zdôraznili, že v prípade porušovania medzinárodného práva a ľudských práv „nemôže existovať beztrestnosť.“

Parlament vyzval USA, aby vyšetrili a trestne stíhali opakované porušovanie ľudských práv, ku ktorým došlo v rámci programov CIA. USA by tiež podľa poslancov mali spolupracovať s členskými štátmi EÚ, pokiaľ ide o všetky žiadosti o informácie, vydanie alebo účinné opravné prostriedky pre obete programov CIA.

Viac..  M. Lexmann: Opraviteľnosť výrobkov šetrí naše peňaženky, ale aj životné prostredie

Vo vzťahu k EÚ poslanci vyjadrili znepokojenie v súvislosti s prekážkami, ktorým čelia vnútroštátne parlamentné a súdne vyšetrovania, zneužívaním štátneho tajomstva a nenáležitou klasifikáciou dokumentov vedúcou k ukončeniu trestných konaní. Opätovne tiež vyzvali členské štáty, aby vyšetrili tvrdenia o tom, že na ich území boli tajné väznice CIA, a aby stíhali osoby zapojené do týchto operácií.

Parlament dôrazne odsúdil kruté vyšetrovacie postupy, ktoré boli pre nezákonné protiteroristické operácie CIA charakteristické. Poslanci zároveň poukázali na kľúčový záver Senátu USA, že „násilné metódy uplatňované CIA neviedli k získaniu spravodajských informácií, ktoré by zabránili ďalším teroristickým útokom.“

Reakcie slovenských europoslancov

„Dôrazne odsudzujeme akékoľvek nehumánne techniky výsluchu, ktoré sú v rozpore so základnými princípmi demokracie a ľudských práv. Všetci vinníci musia byť potrestaní, aby občania nestratili dôveru v demokratické inštitúcie. Dodržiavanie ľudských práv je predsa základným prvkom úspešnej politiky boja proti terorizmu,“ uviedol poslanec Eduard Kukan (EPP, SK).

„Šokovali ma praktiky CIA pri vypočúvaní zadržaných militantov, ktoré odhalila správa Spravodajského výboru amerického Senátu. Práve zavedenie tzv. posilnených techník vypočúvania umožnilo páchanie zločinov vo väznici Abu Ghraib. Ľudská dôstojnosť musí byť vždy zachovaná aj počas vyšetrovania závažných zločinov,“ uviedol poslanec Branislav Škripek (ECR, SK).


O ram

Odporúčame pozrieť

kukan

Zomrel Eduard Kukan, trojnásobný minister zahraničných vecí a bývalý europoslanec

BRATISLAVA / Vo veku 82 rokov zomrel bývalý minister zahraničných vecí, Eduard Kukan. Informáciu zverejnila …

Consent choices