Európsky parlament zriadil osobitný výbor pre daňové dohody členských štátov s nadnárodnými spoločnosťami

parlament
Európsky parlament. PHOTO: Flickr.

Zriadeniu výboru predchádzala séria vyšetrovaní iniciovaných Európskou komisiou, ktoré sa zamerali na dohody na zvýhodnenom daňovom režime pre nadnárodné spoločnosti v Luxembursku, Írsku, Belgicku a Holandsku.

Výbor EP pre hospodárske a menové veci zastavil práce na nelegislatívnej iniciatívne správe k daňovým rozhodnutiam členských štátov, aby nezasahoval do pôsobnosti nového osobitného výboru.

Európsky parlament vo štvrtok schválil zriadenie osobitného výboru, ktorý si posvieti na „daňové rozhodnutia a ďalšie opatrenia podobného charakteru alebo účinku,“ ktoré prijali členské štáty, a vypracuje odporúčania do budúcnosti.  Výbor, ktorý bol zatiaľ ustanovený na šesť mesiacov, bude pozostávať zo 45 poslancov.

Za zriadenie výboru hlasovalo 612 poslancov, 19 bolo proti a 23 sa hlasovania zdržalo.

Mandát

Osobitný výbor preskúma režimy zdaňovania od 1. januára 1991. Zaoberať sa však bude aj spôsobom, akým Európska komisia nazerá na štátnu pomoc v členských štátoch, a mierou transparentnosti členských štátov ohľadom vlastných daňových rozhodnutí. Výbor by mal tiež zhodnotiť negatívny dopad agresívneho daňového plánovania na verejné financie a vypracovať odporúčania do budúcnosti.

Viac..  Ivan Štefanec: Obrovský úspech slovenskej firmy na európskej úrovni

Reakcie slovenských europoslancov

„Podľa mňa by si členské štáty mali zachovať daňovú suverenitu a rozhodnutia ohľadom daní prijímať na úrovni národného štátu. Zároveň ale podporujem zlepšenie informovanosti medzi členskými štátmi a všetky prostriedky na boj proti podvodom,“ uviedol poslanec Ivan Štefanec (EPP, SK).

O ram

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Digitálne produkty budú bezpečnejšie

Európsky parlament chce presadiť nový zákon o kybernetickej odolnosti. Mohlo by sa tak stať začiatkom …

Consent choices