Alain Lamassoure
Alain Lamassoure, predseda výboru pre daňové rozhodnutia. PHOTO: © European Union 2015 - EP.

Daňová vojna medzi členskými štátmi je neakceptovateľná, tvrdí Alain Lamassoure

Alain Lamassoure
Alain Lamassoure, predseda výboru pre daňové rozhodnutia. PHOTO: © European Union 2015 – EP.

Európska komisia nedávno spustila sériu vyšetrovaní ohľadom údajných daňových dohôd, ktorými by mali členské štáty zvýhodňovať veľké firmy. Ani Parlamentu táto problematika nie je ľahostajná. Zriadil preto osobitný výbor pre daňové rozhodnutia a podobné opatrenia. Jeho predseda, francúzsky ľudovec Alain Lamassoure, sa s nami podelil o svoje názory a očakávania.

Ako by ste vysvetlili ľuďom, ktorí sa nevyznajú v daňovej problematike, rozdiel medzi daňovými dohodami, daňovými podvodmi a daňovými únikmi?

 Pri daňových dohodách (tax rulings) ide vždy o jednu špecifickú firmu alebo osobu. Takéto konanie je úplne legálne a daňovému poplatníkovi poskytuje právnu istotu a transparentnosť.

Daňový podvod možno charakterizovať ako úmyselné obchádzanie pravidiel s cieľom vyhnúť sa plateniu daní. Poznáme aj daňovú optimalizáciu, ktorá je na rozdiel od daňových podvodov legálna, no z právneho hľadiska môže byť považovaná za ilegálnu a to najmä v tých prípadoch, keď daňový subjekt zneužije právne prostriedky na to, aby sa vyhol daniam. Pre daňové úrady je však veľmi zložité dokázať to.

Pojem daňový únik je omnoho komplexnejší. Únik možno chápať ako optimalizáciu, alebo ako podvod v závislosti od toho, či subjekt v snahe vyhnúť sa daniam podnikne legálne alebo ilegálne kroky. Dokázať ho predstavuje pre daňovníkov mravčiu prácu.

Veľa ľudí je presvedčených, že zatiaľ čo oni si musia kvôli rozpočtovým škrtom uťahovať opasky, veľkým firmám sa dostáva výhod v podobe nižších daní. Ako sa to dá vyriešiť?

 Fiškálna konkurencia medzi krajinami môže byť dobrá vec, zvlášť vtedy, keď prispieva k udržaniu dynamického hospodárstva a konkurencieschopnosti firiem. V konečnom dôsledku z toho môžu mať úžitok i občania, ktorí si tak budú môcť dovoliť lepšie produkty a služby za lepšie ceny.

Viac..  Ch. Lagardová: Úrokové sadzby ECB zostanú pravdepodobne nejaký čas nezmenené

Takáto konkurencia však môže prinášať i škody. Najmä vtedy, ak vyústi do fiškálnej vojny medzi jednotlivými členskými štátmi, čo vedie k rozriešeniu a dezintegrácie Únie. Takáto situácia je jednoducho neakceptovateľná. Európsky parlament by mal preto predkladať návrhy, ktorých cieľom je zvýšenie transparentnosti a spravodlivosti. Náš výbor bude preto urýchlene pracovať na konkrétnych iniciatívach.

Zmeny v daňových právnych predpisoch musí jednohlasne odsúhlasiť všetkých 28 členských štátov Únie, čo vôbec nie je jednoduché. Môžeme od vášho parlamentného výboru očakávať vôbec nejaké zmeny?

Výbor má veľmi krátky mandát, počas ktorého je povinný dosiahnuť isté výsledky. Za 6 mesiacov bude musieť nájsť riešenia na to, ako bojovať proti praktikám narúčajúcim daňový systém a ako posilniť administratívnu spoluprácu medzi daňovými úradmi. Takisto by mal pracovať na ambicióznych dohodách o transparentnosti s tými regiónmi sveta, kde ešte stále vládne nepriehľadnosť a ľahostajnosť.

O ram

Odporúčame pozrieť

peniaze

Európske banky údajne v roku 2023 zaplatili Rusku na daniach vyše 800 mil. eur

Najväčšie európske banky, ktoré stále pôsobia v Rusku, zaplatili minulý rok Moskve na daniach viac …

Consent choices