Emily O´Reilly. PHOTO: © European Union 2015

Brusel berie iniciatívy ľudí na ľahkú váhu, ombudsmanka to chce zmeniť

Emily O´Reilly. PHOTO: © European Union 2015
Emily O´Reilly. PHOTO: © European Union 2015

Európska ombudsmanka Emily O´Reilly predložila Komisii návrh na posilnenie úloh Európskej občianskej iniciatívy (ECI). Tá, podľa ombudsmanky zohráva dôležitú úlohu v demokratických politických diskusiách na úrovni Európskej únie.

Prioritou ombudsmanky je zariadiť lepšie a prehľadnejšie pokyny pre organizátorov, väčšiu účasť Európskeho parlamentu, ale aj Rady a v neposlednom rade žiada zvýšiť tlak na členské štáty, ktoré majú zabezpečiť, že všetci občania EÚ budú mať rovnaké podmienky a práva pre prihlásenie sa k ECI.

Emily O´Reilly povedala: „Komisia urobila veľa pre prijateľné uvedenie ECI medzi občanov a pre následné diskusie. Stále sa však dá urobiť viac. Organizátori ECI majú pocit, že ich úsilie o vyzbieranie milióna podpisov, ako aj politické diskusie či konkrétne kroky občanov nevedú k prijatiu nových právnych predpisov v EÚ. Potrebujeme účinný dialóg s organizátormi v rôznych fázach ich iniciatívy, ale aj väčšiu transparentnosť pri rozhodovaní Komisie o návrhoch ECI.“

Európska občianska iniciatíva funguje od apríla 2012. Odvtedy sa konali tri iniciatívy, pri ktorých sa vyzbieralo milión podpisov z minimálne siedmych členských štátov. Najnovší návrh hovorí o postupnom zrušení pokusov na zvieratách.

Viac..  Ženy musia mať plnú kontrolu nad svojimi sexuálnymi a reprodukčnými právami

V decembri 2013 sa ombudsmanka prostredníctvom verejnej konzultácie snažila prísť na to, ako zlepšiť fungovanie ECI. Na základe toho sformulovala jedenásť návrhov, pričom analyzovala aj stanoviská Komisie. V rozhodnutiach, v ktorých Komisia odmieta účasť ECI ombudsmanka žiada objasnenie rozhodnutí zrozumiteľne a transparentne.  Navrhuje tiež zlepšiť softvér pre elektronický zber podpisov, ako aj zabezpečenie správnych informácií pokiaľ ide o financovanie jednotlivých návrhov.

O vik

Odporúčame pozrieť

rasizmus

Verejná konzultácia: Riešenie možných nedostatkov v smernici o rasovej rovnosti

Naďalej je otvorená výzva na predkladanie dôkazov, ktoré by mohli prispieť k riešeniu možných nedostatkov v smernici o rasovej …

Consent choices