zitnanska
Jana Žitňanská. PHOTO: © European Union 2015 - source:EP.

Jana Žitňanská: Domáce násilie je jedným z najrozšírenejších porušení ľudských práv

zitnanska
Jana Žitňanská. PHOTO: © European Union 2015 – source:EP.

Jana Žitňanská vo svojom stanovisku k Výročnej správe EÚ o dodržiavaní ľudských práv a demokracii vo svete upozorňuje, že domáce násilie je jedným z najrozšírenejších porušení ľudských práv vôbec. “Je jedno, o akú krajinu ide, akého náboženského alebo politického presvedčenia je páchateľ a jeho obeť. Násilie páchané najmä na ženách či deťoch, ale aj mužoch nemožno nikde a ničím ospravedlniť.”

Výročnú správu EÚ o dodržiavaní ľudských práv a demokracii vo svete každoročne prijíma Rada EÚ. Správa mapuje aktivity, ktoré Európska únia vyvinula v súvislosti s dodržiavaním ľudských práv v tretích krajinách. Okrem toho, že vytvára priestor na monitorovanie pokroku, je tiež dôležitým nástrojom pre pomenovanie oblastí, ktoré si vyžadujú konkrétne kroky pre dosiahnutie želanej zmeny. V Európskom parlamente správu prerokúva Podvýbor pre ľudské práva, ale stanovisko k nemu podávajú aj iné výbory. Vo Výbore pre práva žien a rodovú rovnosť sa ho ako hlavná spravodajkyňa ujala jeho podpredsedníčka Jana Žitňanská.

“Pri ochrane ľudských práv majú poslanci Európskeho parlamentu často tendenciu volať po tvorbe stále nových a nových stratégií. Nehovorím, že tie nemajú svoj význam. Za oveľa účinnejšiu, a zdôrazňujem to aj v stanovisku, však považujem podporu aktivít priamo v teréne. Kľúčové je, aby sa štáty postarali o vyškolenie zdravotníckych pracovníkov, príslušníkov polície, prokurátorov a sudcov tak, aby títo vedeli obetiam násilia adekvátne pomôcť a podporiť ich. Potrebné je tiež realizovať vzdelávacie kampane zacielené na mladé generácie. Musíme sa ako spoločnosť naučiť, že modriny a facky nemožno vnímať ako niečo normálne.”

V súvislosti s násilím Žitňanská upozorňuje aj na neľahkú pozíciu žien so zdravotným znevýhodnením, ktorým hrozí vyššie riziko zneužitia. “Predstavte si, že ste žena s telesným alebo mentálnym znevýhodnením v inštitucionálnej starostlivosti. Vaše šance brániť sa alebo sa neskôr pokúsiť o trestné stíhanie páchateľa sú mizivé. Týmto situáciám musíme predchádzať. Musíme školiť opatrovateľov, a dbať na to, aby tieto zariadenia boli pod pravidelným dohľadom a kontrolou.”

V stanovisku Výboru, ktoré mala Žitňanská na starosti, sú štáty tiež vyzývané, aby špecifickú pozornosť venovali ženám a deťom vo vojnových konfliktoch a humanitárnych krízach, podčiarkuje sa potreba posilniť postavenie rómskych žien a dôležitosť presadzovania princípov inkluzívneho vzdelávania.

Viac..  Europoslanec Michal Wiezik: Spotrebitelia častejšie hľadajú výrobky s nižšou uhlíkovou stopou

 “Nejde o nejaký bezvýznamný kus papiera. Tieto správy, ktoré sa prijímajú každý rok sú zárukou toho, že porušovania ľudských práv nezostanú bez povšimnutia. Reakcie predstaviteľov viacerých štátov jasne dokazujú, že im tento druh kritiky nie je ľahostajný. Nie je nezvyčajné, že parlament navštívi delegácia, ktorá lobuje za to, aby sa negatívne hodnotenie týkajúce sa porušovania ľudských práv prehodnotilo.”

O ram

Odporúčame pozrieť

domace nasilie

Európska komisia navrhla celoúnijné pravidlá pre boj proti násiliu páchanému na ženách

Európska komisia navrhla celoúnijné pravidlá pre boj proti násiliu páchanému na ženách a domácemu násiliu. …

Consent choices