Parlament žiada zintenzívniť boj proti sexuálnemu zneužívaniu detí na internete

deti internet
PHOTO: Ilustračné Flickr.

Európsky parlament v stredu schválenom uznesení vyzval na prehĺbenie úsilia vo vyšetrovaní prípadov sexuálneho zneužívania detí na internete, stíhaní páchateľov, ochrane detských obetí a odstránení nelegálneho obsahu z webu. Súčasťou prebiehajúcej reformy ochrany údajov v EÚ musia byť aj zmeny zamerané na zvýšenie ochrany práv detí na internete, zdôraznili poslanci. Viac ako 80% obetí má menej ako desať rokov.

Boj proti závažným trestným činom, akými sú sexuálne vykorisťovanie detí a obrazové záznamy zneužívania detí, si vyžaduje komplexný prístupzahŕňajúci vyšetrovanie trestných činov, súdne stíhanie páchateľov, ochranu detských obetí a predchádzanie tomuto fenoménu, uvádza sa v uznesení, ktoré poslanci schválili pomerom hlasov 606 (za): 4 (proti): 67 (zdržalo sa hlasovania). Parlament v tejto súvislosti vyzval na:

 

  • okamžité odstránenie nezákonného obsahu a jeho ohlásenie policajným orgánom. Poslanci poukázali na dôležitú úlohu sektora informačných a komunikačných technológií, poskytovateľov internetových služieb a správcov úložísk (poskytovateľov hostiteľských služieb) pri zabezpečení rýchleho a účinného odstraňovania nelegálneho obsahu z internetu na žiadosť príslušného policajného orgánu.

 

  • poskytnutie potrebných finančných prostriedkov, ľudských zdrojov, vyšetrovacích právomocí a technických kapacít policajným orgánom členských štátov a Europolu s cieľom zabezpečiť seriózne a efektívne sledovanie, vyšetrovanie a stíhanie páchateľov.

 

  • vyvinutie nových technologicky vyspelých prostriedkov s cieľom čeliť výzve, ktorú predstavuje analýza       obrovského množstva obrazového materiálu zachycujúceho zneužívanie detí, vrátane materiálu skrytého na takzvanom temnom webe (dark web).

 

  • riadnu ochranu osobných údajov detí na internete a informovanie detí prístupným a primeraným spôsobom o rizikách a dôsledkoch používania osobných údajov na internete. Poslanci tiež zdôraznili, že prebiehajúca reforma ochrany údajov prinesie významné zmeny zamerané na lepšiu ochranu práv detí na internete.

 

  • spustenie informačných kampaní zameraných na zodpovedné správanie sa na sociálnych sieťach, ako aj programov prevencie sexuálneho zneužívania na internete, poskytnutie podpory rodičom a učiteľom zameranej na pochopenie rizík internetu schopnosti poradiť si s nimi. Parlament tiež žiada zavedenie núdzových liniek pre deti, na ktorých by mohli anonymne nahlasovať zneužívanie.

 

  • okamžitú transpozíciu smernice z roku 2011 o boji proti sexuálnemu zneužívaniu a sexuálnemu vykorisťovaniu detí a proti detskej pornografii všetkými členskými štátmi, ktoré tak zatiaľ neurobili. Smernica mala byť transponovaná do vnútroštátneho práva členských štátov do 18. decembra 2013, v súčasnosti ju však v plnej miere vykonáva menej než polovica z nich, uvádza sa v uznesení.

 

Viac..  Eustream: Ruský plyn by do Európy mohla dovážať cez Ukrajinu tretia strana

Medzinárodný problém si vyžaduje medzinárodné riešenie

Medzinárodná spolupráca a nadnárodné vyšetrovania sexuálneho vykorisťovania a zneužívania detí na internete musia byť podľa poslancov posilnené, nakoľko k týmto trestným činom dochádza v stovkách krajín s odlišnými právnymi systémami a orgánmi činnými v trestnom konaní. Parlament v tejto súvislosti privítal iniciatívu, ktorú vyvinuli EÚ a 55 krajín na celom svete zoskupených v Globálnej aliancii proti sexuálnemu zneužívaniu detí na internete. Cieľom iniciatívy je zachrániť viac obetí, zabezpečiť účinnejšie trestné stíhanie, zvýšiť informovanosť a dosiahnuť celkové zníženie množstva obrazového materiálu sexuálneho zneužívania detí dostupného na internete.

O ram

Odporúčame pozrieť

Boj proti sexuálnemu zneužívaniu detí sa posilňuje vďaka novým trestnoprávnym pravidlám

Komisia prijala návrh na aktualizáciu trestnoprávnych pravidiel týkajúcich sa sexuálneho zneužívania a sexuálneho vykorisťovania detí. …

Consent choices